Obnova travního porostu po zimě

Napsal | 25.2.2015

Příchodem zimy přichází pro všechny zahrádkáře, ale nejen pro ně – i pro všechny ostatní vlastníky travnatých pozemků  různé povinnosti, které se týkají ošetřování jejich zelené chlouby. Avšak po zimě přichází takových povinností ještě více a těch si v tomto článku něco více povíme. Podívejme se tedy podrobněji na to, jak na obnovu travního porostu po zimě.

Oratelná půda

Na hratelné půdě s mocností ornice nejméně 150 – 200 mm, svažitostí do 10 –  12° a s nízkou kamenitostí můžeme provádět obnovu orbou. Před orbou lze provádět vápnění, pokud se jedná kyselejší půdu, u zásaditějších nedoporučujeme. K orbě používáme otočné pluhy se šroubovitou odhrnovačkou, které zaklopí drn a zabrání tomu, aby se mohli znovu objevit plevel. Výhodné je zařadit před orbou mělké povrchové zpracování rotačním kypřičem do hloubky 30 – 50 mm, čímž se rozpracuje drn, který se potom lépe zaklopí. Usnadníme si tím následnou předseťovou přípravu a zajistíme kvalitnější výsev a vzcházení vysetého osiva.

Jak na nehratelnou půdu?

Na neoratelné půdě lze postupovat úplně jiným způsobem, jelikož má rozdílnější vlastnosti. zejména v horských a podhorských oblastech s mělkými půdami s mocností ornice menší než 150 mm, na kamenitých půdách a svazích nad 12° používáme k likvidaci původního travního společenstva talířových kypřičů a talířových podmítačů. Toto můžeme provést opakovaně křížem, aby došlo k dokonalému rozřezání drnu a jeho promísení s půdou

Pro zavláčení osiva a válení jsou nejvhodnější rýhované a kotoučové válce, které zabraňují tvoření škraloupů i v případě následných dešťů. Po zasazení houští lze využít odplevelovací seč a přihnojení porostu. V případě zaplevelení porostu provádíme ochranu pesticidními přípravky.

Toto je zřejmě nejlepší způsob pro obnovu travního porostu, pokud vezmeme v úvahu rozdílnost některých půdních vlastností, které jsme ale vzali v předešlých řádcích v potaz. Jsme přesvědčeni, že díky těmto informacím si již budete vědět rady.