Krbová vložka s teplovzdušným rozvodem

Napsal | 20.3.2024

Krbové vložky s teplovzdušným rozvodem se stávají středobodem zájmu mnoha domácností, které hledají alternativu k tradičnímu topení. Ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího domu, krbová vložka s tímto inovativním systémem rozvodů může výrazně přispět k zvýšení komfortu bydlení, a to vše s ohledem na udržitelnost a efektivní využívání zdrojů.

V následujících řádcích se dozvíte vše potřebné o tom, co krbové vložky s teplovzdušným rozvodem přesně jsou, jak fungují, proč by měly být vaší první volbou při výběru vytápěcího systému a jaké kroky byste měli podniknout, abyste si vybrali tu pravou pro váš domov. Budeme se věnovat i dalším důležitým aspektům, jako jsou typy, instalace, údržba a mnoho dalšího, aby vaše rozhodnutí bylo co nejinformativnější a aby vám krbová vložka s teplovzdušným rozvodem sloužila dlouhá léta k vaší spokojenosti.

Co je krbová vložka s teplovzdušným rozvodem?

Krbová vložka s teplovzdušným rozvodem je speciálně navržený vytápěcí systém, který se montuje do stávajícího krbu nebo je instalován jako samostatná jednotka. Hlavním účelem této vložky je efektivní spalování paliva, ať už dřeva, pelet, uhlí či plynu, a distribuce vzniklého tepla do různých částí domu pomocí systému rozvodů teplého vzduchu.

Základem fungování je její schopnost zachytit a využít většinu tepla generovaného spalováním paliva. Teplo je přenášeno do tepelného výměníku, kde se teplý vzduch odvádí do systému kanálů nebo trubek rozvedených po domě. Vzduch je poté ventilátory rozfoukán do jednotlivých místností, čímž se dosahuje rovnoměrného rozložení tepla. Tento systém umožňuje, že i při spalování v jednom místě domu může být teplo efektivně distribuováno do dalších prostor, což zvyšuje celkovou energetickou efektivitu a snižuje náklady na vytápění.

Výhodou krbových vložek s teplovzdušným rozvodem je také jejich schopnost rychlého zahřátí prostoru a možnost regulace teploty ve specifických částech domu. Díky moderním řídícím systémům můžete snadno nastavit požadovanou teplotu v každé místnosti zvlášť, což přispívá k většímu komfortu obyvatel a efektivitě vytápění.

Proč zvolit krbovou vložku s teplovzdušným rozvodem?

Jedním z hlavních důvodů, proč zvolit krbovou vložku s teplovzdušným rozvodem, je její vysoká energetická účinnost. Na rozdíl od tradičních otevřených krbů, které mohou mít účinnost spalování jen kolem 10 %, moderní krbové vložky dosahují účinnosti až 80 % a více. To znamená, že větší část tepla vytvořeného spalováním paliva je využita k ohřevu domu, místo aby unikla komínem. Tím se výrazně snižují náklady na palivo a zároveň se zmenšuje dopad na životní prostředí. Systém rozvodu teplého vzduchu umožňuje rychlé a rovnoměrné rozložení tepla po celém domě. To znamená, že neexistují studené místnosti nebo rohy, což je běžný problém u tradičních systémů vytápění. Dále moderní krbové vložky často disponují elektronickým řízením, které umožňuje nastavení a udržení stabilní teploty v domě s minimálním úsilím. Tento prvek přidává na pohodlí obyvatel, jelikož mohou snadno regulovat teplotu dle svých potřeb.

Další výhodou je estetický přínos. Krbová vložka přidává do domova element tradičnosti a útulnosti, který je spojen s ohněm a teplem krbu. Moderní designy vložek jsou navíc navrženy tak, aby doplňovaly širokou škálu interiérových stylů, od klasických po ultramoderní.

Kretz Dvouplášťová teplovzdušná krbová vložka A 203.

Typy krbových vložek s teplovzdušným rozvodem

Trh nabízí několik typů těchto vložek, které se liší materiálem, způsobem instalace, výkonem a designem. Porozumění rozdílům mezi jednotlivými typy vám pomůže vybrat ideální řešení pro vaše potřeby a preference.

Litina nebo ocel?

 • Litinové krbové vložky: Litina je tradiční materiál používaný pro výrobu krbových vložek. Je známá svou schopností dlouhodobě udržet teplo, což znamená, že i po uhašení ohně může litinová vložka vyzařovat teplo několik hodin. Litinové vložky jsou ceněny pro svou odolnost a klasický vzhled, což je činí vhodnými pro rustikální a tradiční interiéry.
 • Ocelové krbové vložky: Ocel je modernější materiál, který se vyznačuje rychlejším zahřátím a efektivnějším přenosem tepla do prostoru. Ocelové vložky jsou lehčí a jejich design může být variabilnější, což umožňuje snazší instalaci a širší možnosti designu pro modernější interiéry.

Podle způsobu instalace

 • Vložky pro vestavbu do stávajícího krbu: Vložky jsou navrženy tak, aby se vešly do již existujících krbů. Jedná se o ideální řešení pro renovaci nebo aktualizaci starších krbů, kde je cílem zvýšit jejich efektivitu a bezpečnost.
 • Samostatně stojící vložky: Lze je instalovat téměř kdekoliv, neboť nevyžadují stávající krb. Často jsou vybaveny vlastním obestavěním nebo obložením, což umožňuje flexibilní umístění v interiéru a snadnou instalaci.

Pro různé druhy paliva

 • Dřevem vytápěné vložky: Jsou klasickou volbou pro milovníky tradičního ohně s reálnými plameny. Vyžadují pravidelné doplňování dřeva a údržbu, ale nabízejí neopakovatelnou atmosféru a teplou.
 • Plynové vložky: Nabízejí pohodlí a čistotu, jelikož eliminují potřebu pravidelně doplňovat palivo a odstraňovat popel. Plynové vložky lze snadno zapnout a vypnout, což umožňuje rychlé a efektivní regulaci tepla.
 • Elektrické vložky: Jsou nejsnadnější na instalaci a údržbu, neboť nevyžadují komín ani ventilační systém. Elektrické vložky jsou ideální pro domácnosti, které hledají snadnou a bezpečnou alternativu bez ohně.

Jak vybrat správnou krbovou vložku pro Vaši domácnost?

Prvním a základním kritériem pro výběr krbové vložky je určení správné velikosti a výkonu, které odpovídají velikosti a typu vašeho obytného prostoru.

 • Velikost vložky: Důležité je zvolit vložku, jejíž velikost je adekvátní k prostoru, který chcete vytápět. Příliš malá vložka nebude schopna efektivně zahřát celý prostor, zatímco příliš velká může vést k přehřívání a neefektivnímu spalování.
 • Výkon (kW): Výkon krbové vložky by měl být přizpůsoben objemu prostoru, který potřebujete vytápět. Obecně platí, že pro vytápění 1 m³ prostoru je potřeba přibližně 0,04 kW výkonu. Tato hodnota se však může lišit v závislosti na izolaci domu a dalších faktorech.

Technické aspekty a bezpečnost

 • Účinnost: Vyhledejte vložky s vysokou účinností, které maximalizují využití energie paliva a minimalizují emise. Vyšší účinnost vede k nižším provozním nákladům a lepšímu vlivu na životní prostředí.
 • Bezpečnostní certifikace: Ujistěte se, že vybraná krbová vložka splňuje veškeré platné bezpečnostní normy a certifikace. To zahrnuje také vhodný ventilační systém a komínovou vložku, které jsou klíčové pro bezpečné využívání krbové vložky.
 • Dodatečné funkce: Zvažte, zda vám mohou být užitečné jakékoliv dodatečné funkce, jako je například systém čistého skla, který udržuje sklo dveří vložky čisté a zajišťuje tak neustálý výhled na plameny, nebo možnost připojení externího přívodu vzduchu pro spalování.

Zaměření na tyto klíčové aspekty vám pomůže vybrat krbovou vložku, která nejen splní vaše očekávání v oblasti vytápění, ale stane se také esteticky přitažlivým a bezpečným doplňkem vašeho domova.

Instalace a údržba

Důsledná údržba a správná instalace jsou klíčové pro zajištění dlouhého a bezproblémového provozu vaší krbové vložky. Kromě zajištění bezpečnosti a efektivnosti vám pravidelná péče o vložku a ventilační systém pomůže udržet vysokou kvalitu vnitřního vzduchu a přispěje k ochraně životního prostředí.

Proces instalace

 • Volba správného umístění: Umístění krbové vložky je klíčové pro optimální rozvod tepla a celkovou bezpečnost. Důležité je zvolit místo, které umožňuje efektivní distribuci tepla a zároveň splňuje všechny požadavky na bezpečnostní odstupy od hořlavých materiálů.
 • Zajištění adekvátního odvětrání: Správný ventilační systém je nezbytný pro bezpečnou a efektivní funkci krbové vložky. Je důležité zajistit, že komín a ventilační cesty jsou správně dimenzované a bez jakýchkoli obstrukcí.
 • Profesionální instalace: Ačkoliv se může zdát, že instalaci krbové vložky zvládnete sami, doporučuje se spolupráce s odborníkem. Profesionál vám pomůže s výběrem správného modelu, zabezpečí správnou instalaci a zajistí, že vše odpovídá stavebním předpisům a bezpečnostním normám.

Tipy na údržbu

 • Pravidelné čištění: Udržujte krbovou vložku a komín čisté od sazí a popela, což zajišťuje lepší tah, efektivnější spalování a snižuje riziko požáru. Doporučuje se nechat komín vyčistit odborníkem alespoň jednou ročně.
 • Kontrola a výměna těsnění: Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a v případě potřeby jej vyměňte, aby se zabránilo úniku tepla a zajišťovala maximální efektivita.
 • Vizualní inspekce: Pravidelně provádějte vizualní kontrolu krbové vložky a komína, abyste identifikovali případné trhliny nebo poškození, které by mohly vést k úniku tepla nebo nebezpečným situacím.
 • Dodržování provozních pokynů: Abyste zabezpečili optimální výkon a bezpečnost, je důležité dodržovat pokyny výrobce pro správné používání a údržbu vaší krbové vložky.

Výhody a nevýhody

Krbové vložky s teplovzdušným rozvodem nabízejí řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit komfort vašeho bydlení a efektivitu vytápění. Nicméně, jako každé řešení, i ony mají určité nevýhody, které je třeba zvážit před jejich instalací. Pojďme se podívat na klíčové výhody a nevýhody tohoto systému.

Výhody

 • Energetická účinnost: Jednou z hlavních výhod je vysoká energetická účinnost. Teplovzdušný rozvod umožňuje rovnoměrně rozvést teplo vytvořené spalováním paliva po celém domě, což vede k lepšímu využití generovaného tepla a snižuje potřebu dalšího vytápění.
 • Úspora nákladů: Díky vyšší energetické účinnosti může dojít k výrazné úspoře nákladů na vytápění. Menší spotřeba paliva znamená nižší provozní náklady, což je výhodné zejména v obdobích s vysokými cenami energií.
 • Komfort a pohodlí: Krbové vložky s teplovzdušným rozvodem umožňují rychlé a rovnoměrné ohřátí místnosti, což zvyšuje celkový komfort bydlení. Systém umožňuje také jednoduchou regulaci teploty v různých místnostech.
 • Estetický prvek: Kromě praktických výhod představují krbové vložky také estetický prvek, který může obohatit interiér vašeho domova. Na výběr je široká škála designů, které se mohou přizpůsobit různým stylovým preferencím.
 • Ekologický přístup: V porovnání s otevřenými krby mají krbové vložky nižší emise škodlivých látek, což je přínosem pro životní prostředí.

Nevýhody

 • Počáteční investice: Instalace krbové vložky s teplovzdušným rozvodem může vyžadovat větší počáteční investici, zvláště pokud je potřeba provést úpravy na stávajícím komínovém systému nebo vytvořit nové rozvody teplého vzduchu.
 • Údržba: Pro udržení vysoké efektivity a bezpečnosti systému je nezbytná pravidelná údržba, včetně čištění komína a kontrola ventilačního systému, což může představovat dodatečné náklady a časovou zátěž.
 • Závislost na elektřině: Většina systémů teplovzdušného rozvodu vyžaduje elektrickou energii pro provoz ventilátorů a dalších komponent, což znamená, že v případě výpadku elektřiny nebude možné systém využívat.
 • Možnost nerovnoměrného rozložení tepla: V některých případech může být rozložení tepla systémem teplovzdušného rozvodu nerovnoměrné, což závisí na specifickém uspořádání domu a rozvodů.

Při rozhodování o instalaci krbové vložky s teplovzdušným rozvodem je důležité pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody v kontextu vašich specifických potřeb a možností. Správný výběr a profesionální instalace mohou minimalizovat potenciální nevýhody a maximalizovat užitek z tohoto vytápěcího řešení.

Závěrem

Vzhledem k rostoucím požadavkům na energetickou efektivitu, udržitelnost a komfortní bydlení se zdá, že budoucnost krbových vložek s teplovzdušným rozvodem je světlá. Inovace a vývoj v této oblasti slibují ještě lepší výkon, snížení emisí a integraci do inteligentních domácností, což všechno přispívá k větší pohodě a zdraví uživatelů.

Teplovzdušná krbová vložka Nordflam ROTEN.

Zkušenosti Martina s krbovou vložkou na dřevo s teplovzdušným rozvodem

„Po instalaci krbové vložky na dřevo s teplovzdušným rozvodem do mého domu jsem naprosto nadšený z výsledků. Tento systém přinesl nejen výrazné zlepšení teplotního komfortu v celém domě, ale také dodal interiéru neopakovatelnou atmosféru. Výhřevnost je úžasná a rozvod tepla do různých místností funguje bezchybně, což mi umožňuje udržet celý dům příjemně teplý s minimální námahou a spotřebou dřeva. Navíc, estetický dojem krbové vložky je neodolatelný – stala se centrálním bodem našeho obývacího pokoje, kolem kterého se rádi scházíme s rodinou a přáteli. Je to investice, kterou bych doporučil každému, kdo hledá efektivní, ekonomické a přitom esteticky přitažlivé řešení vytápění svého domova.“

Ukázka krbové vložky Regency i3100 22kW s teplovzdušným rozvodem

Časté dotazy a naše stručné odpovědi

 • Co je krbová vložka s teplovzdušným rozvodem?
  • Krbová vložka s teplovzdušným rozvodem je vytápěcí systém, který umožňuje rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do různých místností nebo oblastí v domě. Tento systém efektivně využívá teplo generované spalováním dřeva nebo jiného paliva, čímž zvyšuje účinnost vytápění a poskytuje rovnoměrné teplotní pohodlí.
 • Jaký je hlavní rozdíl mezi krbovou vložkou s teplovzdušným rozvodem a tradičním krbem?
  • Hlavním rozdílem je, že krbová vložka s teplovzdušným rozvodem dokáže rozvést teplo generované spalováním paliva efektivněji a do většího počtu místností díky systému rozvodů teplého vzduchu. Na rozdíl od tradičního krbu, který vytápí převážně jednu místnost, krbová vložka s rozvodem umožňuje lepší distribuci tepla a energetickou účinnost.
 • Jaké jsou hlavní výhody krbové vložky s teplovzdušným rozvodem?
  • Mezi hlavní výhody patří větší energetická účinnost, schopnost rovnoměrně vytápět více místností, úspora nákladů na vytápění díky efektivnějšímu využití paliva, a také estetický prvek, který krbová vložka přidává k interiéru. Navíc systém umožňuje uživatelům kontrolovat teplotu v různých částech domu.
 • Jaké typy paliv mohu použít v krbové vložce s teplovzdušným rozvodem?
  • V krbových vložkách s teplovzdušným rozvodem lze obvykle používat dřevo, pelety, uhlí nebo dokonce plyn, v závislosti na konkrétním modelu a specifikacích výrobce. Dřevo a pelety jsou populární pro jejich obnovitelnost a nízké emise při správném spalování.
 • Je složitá instalace krbové vložky s teplovzdušným rozvodem?
  • Instalace může být náročnější než u tradičního krbu, protože vyžaduje instalaci rozvodů teplého vzduchu a připojení k ventilačnímu systému. Doporučuje se nechat instalaci provést profesionály, kteří zajistí, že systém bude fungovat efektivně a bezpečně.

One thought on “Krbová vložka s teplovzdušným rozvodem

 1. Pingback: Jak správně topit v krbové vložce? | Naše praktické zkušenosti

Comments are closed.