Jak se zbavit krtka na zahradě?

Každý zahradník či majitel pozemku se může setkat s nepříjemným problémem, kterým jsou krtci. Tito podzemní obyvatelé mohou na první pohled působit neškodně, ale jejich přítomnost na zahradě může vést k vážným problémům. Krtci jsou ve skutečnosti původci mnohých zahradních katastrof, od poškození trávníku až po zničení kořenového systému vašich oblíbených rostlin.

Přestože jsou krtci užiteční tím, že provzdušňují půdu a pomáhají v boji proti některým škůdcům, jejich nekontrolovaná aktivita může způsobit zahradníkům mnoho starostí a frustrací. V mnoha případech se může zdát, že boj s krtky je nekonečným a vyčerpávajícím úkolem.

V tomto článku se podíváme na různé metody, jak se krtků zbavit. Nabídneme jak tradiční mechanické a chemické metody, tak moderní přístupy a domácí triky. Dále vysvětlíme, jakým způsobem lze rozpoznat přítomnost krtka a jaké škody mohou krtci způsobit. Poradíme vám, jaké kroky podniknout, abyste zabránili jejich návratu a udrželi vaši zahradu krásnou a zdravou.

Co jsou krtci bez kalhot zač?

Krtci jsou malí, podzemní savci patřící do čeledi krtkovitých (Talpidae). Jsou rozšířeni po celém světě, zejména v mírných a tropických oblastech. Tito malí tvorové mají několik charakteristických rysů, které jim umožňují efektivně žít a pohybovat se pod zemí.

Fyzické charakteristiky

Krtci mají válcovité tělo, které je přizpůsobeno k životu v podzemí. Jejich přední končetiny jsou silně zploštělé a osvalené, což jim umožňuje hrabat tunely a vytvářet složité podzemní systémy. Na předních tlapkách mají velké drápy, které jsou ideální pro hrabání.

Jejich oči jsou velmi malé a slabě vyvinuté, což je důsledkem jejich života v temnotě. Krtci spoléhají hlavně na svůj vynikající čich a hmat, které jim pomáhají orientovat se v podzemním prostředí a hledat potravu. Další zajímavostí je, že krtci nemají externí uši, což jim umožňuje snadnější pohyb úzkými podzemními chodbami.

Strava a chování

Hlavní složkou potravy krtků jsou žížaly, hmyz a larvy. Díky svým podzemním tunelům mají krtci neustálý přístup k bohatým zdrojům potravy. Když se pohybují pod zemí, žížaly a další drobní živočichové padají do jejich chodeb, kde je krtci snadno uloví.

Krtci jsou známí svým intenzivním hrabáním. Mohou vyhrabat tunely rychlostí až 15 metrů za den, což je působivé vzhledem k jejich malé velikosti. Tímto způsobem si krtci vytvářejí rozsáhlé podzemní sítě, které mohou zasahovat do velkých oblastí.

Reprodukce

Krtci se rozmnožují jednou až dvakrát ročně. Samice po březosti, která trvá asi 4-6 týdnů, porodí 3 až 7 mláďat. Mláďata jsou při narození slepá a bez srsti, ale rychle rostou a za několik týdnů jsou schopná opustit hnízdo a začít hrabat vlastní tunely.

Ekologický význam

Ačkoli mohou být krtci na zahradě považováni za škůdce, hrají důležitou roli v ekosystému. Jejich hrabání pomáhá provzdušňovat půdu, což zlepšuje její strukturu a podporuje růst rostlin. Navíc kontrolují populaci hmyzu a jiných drobných živočichů, kteří mohou být škodliví pro plodiny a rostliny.

Pochopení toho, co jsou krtci a jak žijí, je prvním krokem k jejich efektivnímu řízení. Přestože mohou způsobit problémy na zahradě, jsou také důležitou součástí přírodního ekosystému. V následujících částech článku se podíváme na různé metody, jak se krtků zbavit a jak jim předcházet, aby vaše zahrada zůstala zdravá a krásná.

Jak poznám přítomnost krtka?

Pokud máte podezření, že se ve vaší zahradě usadil krtek, existuje několik zřetelných znaků, které vám mohou pomoci tuto skutečnost potvrdit. Krtci jsou tajemní tvorové, kteří většinu svého života tráví pod zemí, takže přímé setkání s nimi je vzácné. Nicméně jejich přítomnost je snadno rozpoznatelná díky následujícím znakům:

Krtince

Nejvýraznějším a nejčastějším znakem přítomnosti krtka jsou krtince. Krtci při svém hrabání vytlačují hlínu na povrch, čímž vytvářejí charakteristické hromádky zeminy, které se obvykle objevují ve skupinách. Tyto hromádky jsou kruhové a mohou dosahovat průměru až 30 centimetrů. Pokud objevíte tyto krtince na své zahradě, je téměř jisté, že máte co do činění s krtkem.

Podzemní chodby

Dalším znakem, který svědčí o přítomnosti krtka, jsou podzemní chodby. Krtci vytvářejí komplexní sítě chodeb těsně pod povrchem země, které mohou být viditelné jako vyvýšené linie na trávníku nebo zahradě. Tyto chodby mohou poškodit kořenový systém rostlin a trávníku, což vede k usychání nebo vadnutí rostlin.

Poškozené rostliny

Krtci sami o sobě nepožírají rostliny, ale jejich hrabání může vážně poškodit kořeny. Pokud si všimnete, že některé rostliny na zahradě začínají vadnout, přestože mají dostatek vody a jsou dobře opečovávané, může to být způsobeno tím, že krtci narušili jejich kořenový systém. Rostliny mohou být snadno vytahovány ze země, protože jejich kořeny byly narušeny nebo úplně odstraněny.

Zvýšená aktivita hmyzu

Krtci se živí hlavně žížalami, hmyzem a larvami. Pokud si všimnete zvýšené aktivity hmyzu nebo jejich larev v okolí krtinců, může to být dalším indikátorem přítomnosti krtka. Krtci často lákají hmyz do svých chodeb, což může vést k jejich zvýšenému výskytu na vaší zahradě.

Zvuky pod zemí

I když je to méně časté, někdy můžete slyšet tiché škrábání nebo hrabání pod zemí, zejména brzy ráno nebo v tichých večerních hodinách. Tyto zvuky mohou pocházet od krtka, který je aktivní při vytváření nebo rozšiřování svých chodeb.

Vizuální pozorování

Ačkoli krtci většinou zůstávají skrytí, občas je můžete zahlédnout na povrchu, zejména po dešti, kdy je půda měkčí a snadněji se v ní hrabe. Krtci mají charakteristický vzhled s válcovitým tělem, krátkým ocasem a silnými předními tlapkami.

Živý krtek vykukující z hlíny.

Proč jsou krtci problém?

Krtci mohou být na zahradě skutečným problémem, i když na první pohled vypadají jako nevinní tvorové. Jejich podzemní životní styl a neúnavná aktivita při hrabání mohou způsobit značné škody, které ovlivňují nejen estetiku zahrady, ale také zdraví rostlin a celkovou úrodnost půdy. Podívejme se blíže na to, proč mohou být krtci na zahradě problémem.

Poškození trávníku

Krtci vytvářejí rozsáhlé sítě podzemních tunelů, které často vedou k povrchu ve formě krtinců. Tyto hromady hlíny a vyvýšené tunely mohou zničit vzhled pečlivě udržovaného trávníku. Krtince a tunely nejenže narušují estetiku, ale také mohou způsobit nerovnosti, které jsou nebezpečné pro chůzi a sečení trávníku.

Poškození kořenů rostlin

Jedním z hlavních problémů, které krtci způsobují, je poškození kořenového systému rostlin. Když krtci hrabou své tunely, mohou narušit nebo úplně odstranit kořeny rostlin, což vede k jejich vadnutí nebo odumření. Rostliny, které ztratí své kořeny, nemohou absorbovat dostatek vody a živin, což má za následek jejich oslabení a úhyn.

Zvýšená náchylnost k invazi dalších škůdců

Krtčí tunely mohou sloužit jako vstupní brána pro další škůdce, jako jsou myši, hraboši a jiné hlodavce. Tito škůdci mohou dále poškodit kořeny rostlin, konzumovat plodiny a zanechávat za sebou exkrementy, což zhoršuje celkový stav zahrady. Invaze těchto škůdců může být ještě problematičtější a těžší na kontrolu než samotní krtci.

Snížená stabilita půdy

Krtci svým neustálým hrabáním narušují strukturu půdy, což může vést k její erozi a snížené stabilitě. To může být obzvláště problematické na svazích nebo v oblastech, kde je půda již náchylná k sesuvům. Snížená stabilita půdy může ovlivnit nejen rostliny, ale také celkovou bezpečnost zahrady.

I když krtci plní důležitou ekologickou roli a přispívají k aeraci půdy, jejich přítomnost na zahradě může způsobit řadu problémů. Poškození trávníku, kořenového systému rostlin, zvýšená náchylnost k invazi dalších škůdců, snížená stabilita půdy a obtíže při údržbě zahrady jsou jen některé z důvodů, proč jsou krtci považováni za problém. Pochopení těchto dopadů vám může pomoci lépe se připravit na boj s krtky a ochranu vaší zahrady.

Prevence krtčí aktivity

Předcházení přítomnosti krtků na zahradě je nejlepším způsobem, jak se vyhnout problémům spojeným s jejich aktivitami. Existuje několik metod, které můžete využít k prevenci krtčí aktivity. Metody zahrnují jak mechanické, tak přírodní a chemické prostředky. Zde jsou některé z nejúčinnějších preventivních opatření:

Udržování čistoty zahrady

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak zabránit krtčí aktivitě, je udržování čistoty a pořádku na zahradě. Krtci mají rádi měkkou, vlhkou půdu, která se snadno hrabe. Pravidelné sekání trávníku, odstraňování plevele a udržování suché půdy může krtkům ztížit vytváření tunelů.

Výsadba odpuzujících rostlin

Existují některé rostliny, které krtky odpuzují díky svému silnému zápachu. Mezi tyto rostliny patří například měsíček, česnek, cibule, pryšec křižmolistý (Euphorbia lathyris) a narcisy. Výsadba těchto rostlin kolem zahrady nebo na strategických místech může pomoci odradit krtky od usazení.

Použití podzemních bariér

Podzemní bariéry mohou být velmi účinným způsobem, jak zabránit krtkům v přístupu na vaši zahradu. Tyto bariéry mohou být vyrobeny z kovových nebo plastových sítí, které jsou zakopány do země kolem obvodu zahrady. Bariéra by měla být minimálně 30 cm hluboká, aby krtci nemohli snadno podhrabat. Horní okraj bariéry by měl být alespoň 5 cm nad povrchem půdy, aby se krtci nemohli přes bariéru dostat.

Použití ultrazvukových odpuzovačů

Ultrazvukové odpuzovače jsou moderní technologií, která vysílá vysokofrekvenční zvuky nebo vibrace, které jsou pro krtky nepříjemné. Tyto zařízení mohou být umístěna kolem zahrady a pomáhají udržovat krtky na uzdě. Při používání těchto odpuzovačů je důležité sledovat jejich efektivitu a případně je přemístit na jiná místa, pokud krtci objeví novou cestu.

Organická hnojiva a kompost

Používání organických hnojiv a kompostu může také pomoci udržet krtky daleko. Krtci nemají rádi zápach některých organických látek, které mohou být přítomny v kompostu nebo hnojivu. Rozprostření těchto látek po zahradě může pomoci odpudit krtky.

Pasti a kontrola populace hmyzu

Použití pastí může být další metodou, jak se vyhnout velkým populacím krtků. Kromě toho kontrola populace hmyzu, který tvoří hlavní potravu krtků, může také snížit jejich přítomnost. Použití biologických prostředků k redukci hmyzích škůdců, jako jsou hlístice (nematody) nebo jiné přirozené predátory, může pomoci snížit počet krtků.

Prevence krtčí aktivity na zahradě je mnohem jednodušší a účinnější než řešení problému po jejich usazení. Kombinace několika preventivních opatření, jako je udržování čistoty zahrady, výsadba odpuzujících rostlin, použití podzemních bariér, udržování suché půdy, použití ultrazvukových odpuzovačů a organických hnojiv, může pomoci udržet vaši zahradu bez krtků. Pamatovat na prevenci je klíčové pro dlouhodobou ochranu vaší zahrady a pro udržení její krásy a zdraví.

Mechanické metody boje s krtky

Mechanické metody boje s krtky patří mezi nejúčinnější způsoby, jak se těchto nezvaných podzemních návštěvníků zbavit. Tyto metody zahrnují použití různých typů pastí a bariér, které mají za cíl buď krtky chytit, nebo jim zabránit ve vstupu na vaši zahradu. Zde jsou podrobnosti o nejběžnějších mechanických metodách boje s krtky:

Pasti na krtky

Pasti jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se krtků zbavit. Existuje několik typů pastí, které lze použít:

 • Živolovné pasti: Tyto pasti krtka chytí živého, což vám umožní jej přemístit daleko od vaší zahrady. Živolovné pasti jsou humánní volbou a vyžadují pravidelnou kontrolu, aby nedošlo k zbytečnému utrpení chyceného krtka. Při používání těchto pastí je důležité umístit je přímo do aktivních tunelů a pravidelně je kontrolovat.
 • Mechanické pasti: Mechanické pasti, jako jsou nůžkové nebo čelisťové pasti, jsou navrženy tak, aby krtka rychle a efektivně zlikvidovaly. Tyto pasti jsou umístěny do krtčích tunelů a aktivují se, když krtek projde kolem. Použití mechanických pastí vyžaduje pečlivé umístění a pravidelnou kontrolu, aby byly co nejúčinnější.
 • Tunelové pasti: Tunelové pasti jsou speciálně navrženy pro použití v krtčích chodbách. Jsou umístěny přímo do aktivních tunelů a zachytí krtka, když se pokouší projít. Tyto pasti jsou velmi efektivní a mohou být použity jak pro živolovné, tak pro smrtící účely.

Podzemní ploty a bariéry

Podzemní ploty a bariéry jsou preventivním opatřením, které zabraňuje krtkům vstoupit na vaši zahradu. Tyto bariéry mohou být vyrobeny z různých materiálů a jsou zakopány do země kolem obvodu zahrady. Zde jsou některé z možností:

 • Kovové síťoviny: Kovové síťoviny, jako je drátěné pletivo, jsou velmi účinné při zamezení vstupu krtků na zahradu. Tato síťovina by měla být zakopána do hloubky minimálně 30 cm a měla by přesahovat alespoň 5 cm nad povrch půdy, aby zabránila krtkům přelézt přes bariéru.
 • Plastové bariéry: Plastové bariéry jsou lehčí alternativou k kovovým síťovinám a mohou být snadněji instalovány. Tyto bariéry by měly být také zakopány do hloubky minimálně 30 cm a měly by přesahovat nad povrch půdy, aby byly účinné.

Fyzické odstranění krtinců

Pravidelné fyzické odstranění krtinců může krtkům ztížit život a odradit je od setrvání na vaší zahradě. Krtci jsou tvorové, kteří si zakládají na svém teritorium a neustálé rušení jejich tunelů a krtinců je může přimět k přesunu na jiné místo. Použití hrábí nebo lopaty k rozhrabání krtinců a narušení tunelů je jednoduchý, ale účinný způsob, jak krtkům ztížit život.

Vibrace a zvukové odpuzovače

Mechanické vibrace a zvukové odpuzovače mohou být dalším účinným způsobem, jak odradit krtky od vaší zahrady. Tyto zařízení vytvářejí vibrace nebo zvukové vlny, které jsou pro krtky nepříjemné. Přestože nejsou vždy 100% účinné, mohou být užitečným doplňkem k dalším metodám boje s krtky.

 • Zvukové odpuzovače: Tyto odpuzovače vysílají nízkofrekvenční zvuky, které se šíří půdou a jsou pro krtky nepříjemné. Zvukové odpuzovače mohou být napájeny bateriemi nebo solární energií a měly by být rozmístěny po celé zahradě pro maximální efekt.
 • Vibrační zařízení: Vibrační zařízení vytvářejí mechanické vibrace, které se šíří půdou a odrazují krtky od hrabání. Tyto zařízení jsou často kombinována se zvukovými odpuzovači pro zvýšení účinnosti.

Mechanické metody boje s krtky jsou účinné a relativně šetrné k životnímu prostředí. Použití pastí, podzemních bariér, fyzického odstraňování krtinců a zvukových či vibračních odpuzovačů může pomoci udržet vaši zahradu bez krtků. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, a jejich kombinace může být klíčem k úspěšnému boji s těmito nezvanými podzemními hosty.

Přírodní metody boje s krtky

Používání přírodních metod boje s krtky je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí chránit svou zahradu bez použití chemikálií nebo agresivních mechanických prostředků. Přírodní metody jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou být stejně účinné při odstraňování krtků. Zde jsou některé z nejběžnějších a nejúčinnějších přírodních metod:

Výsadba odpuzujících rostlin

Některé rostliny mají přirozené odpuzující vlastnosti, které mohou krtky odradit. Výsadba těchto rostlin kolem zahrady nebo na strategických místech může pomoci udržet krtky na uzdě. Mezi nejúčinnější odpuzující rostliny patří:

 • Měsíček lékařský (Calendula officinalis): Tato rostlina vydává silný zápach, který je pro krtky nepříjemný. Výsadba měsíčku kolem zahrady může vytvořit přirozenou bariéru.
 • Česnek (Allium sativum): Česnek má silný aroma, které krtci nesnášejí. Vysazení česneku v zahradě může pomoci odpudit krtky.
 • Narcisy (Narcissus): Narcisy obsahují látky, které jsou pro krtky toxické. Vysazení narcisů kolem záhonů může pomoci chránit vaši zahradu.
 • Pryšec křižmolistý (Euphorbia lathyris): Známý také jako „krtek odpuzující rostlina“, pryšec má kořeny, které vylučují látky odpuzující krtky.

Použití přírodních repelentů

Existuje několik přírodních repelentů, které lze použít k odpuzení krtků. Tyto repelenty jsou snadno dostupné a šetrné k životnímu prostředí:

 • Ricinový olej: Ricínový olej je známý svými odpuzujícími vlastnostmi vůči krtkům. Směs ricínového oleje a vody může být aplikována na zahradu pomocí postřikovače. Ricínový olej je pro krtky nepříjemný a odrazuje je od hrabání.
 • Kávová sedlina: Použitá kávová sedlina může být rozprostřena po zahradě. Krtci nemají rádi vůni kávy a mohou se vyhnout oblastem, kde je kávová sedlina aplikována.
 • Pepř a chilli prášek: Směs mletého pepře a chilli prášku může být posypána kolem krtinců a tunelů. Tato směs dráždí citlivé čichové orgány krtků a odrazuje je od další aktivity.

Domácí prostředky

Některé domácí prostředky mohou být velmi účinné při odpuzení krtků. Tyto metody jsou jednoduché, levné a šetrné k životnímu prostředí:

 • Lidské vlasy: Umístění lidských vlasů do krtčích tunelů nebo kolem zahrady může pomoci odradit krtky. Krtci nemají rádi vůni lidských vlasů a často se těmto místům vyhýbají.
 • Silně vonící mýdla: Rozřezání silně vonících mýdel, jako je mýdlo s vůní citronely nebo levandule, a umístění těchto kousků do krtčích tunelů může pomoci odradit krtky. Vůně těchto mýdel je pro krtky nepříjemná.

Přírodní predátoři

Podpora přítomnosti přirozených predátorů krtků může být účinnou metodou boje s krtky. Mezi přirozené predátory patří sovy, jestřábi, lišky a kočky. Instalace budek pro sovy nebo podpora přítomnosti koček na vaší zahradě může pomoci snížit populaci krtků.

Přírodní bariéry

Vytvoření přírodních bariér kolem zahrady může zabránit krtkům v přístupu. Tyto bariéry mohou být vyrobeny z různých přírodních materiálů:

 • Drátěné pletivo: Použití drátěného pletiva jako podzemní bariéry může zabránit krtkům v pronikání do zahrady. Pletivo by mělo být zakopáno do hloubky minimálně 30 cm a přesahovat alespoň 5 cm nad povrch půdy.
 • Dřevěné desky: Dřevěné desky mohou být zakopány kolem obvodu zahrady jako přirozená bariéra proti krtkům.

Používání přírodních metod boje s krtky je šetrné k životnímu prostředí a může být stejně účinné jako chemické nebo mechanické metody. Výsadba odpuzujících rostlin, použití přírodních repelentů, domácí prostředky, podpora přítomnosti přirozených predátorů a vytváření přírodních bariér jsou všechny efektivní způsoby, jak udržet krtky mimo vaši zahradu. Kombinace těchto metod může pomoci vytvořit prostředí, které je pro krtky nepříjemné, a tím chránit vaši zahradu přirozeným způsobem.

Chemické metody boje s krtky

Chemické metody boje s krtky jsou účinné, ale měly by být používány opatrně vzhledem k možným dopadům na životní prostředí a jiné živočichy. Tyto metody zahrnují použití různých chemických látek, které krtky odpuzují nebo hubí. Zde jsou některé z nejčastějších chemických metod:

Krtčí repelenty

Repelenty jsou chemické látky, které krtky odpuzují tím, že vytvářejí nepříjemné prostředí. Repelenty jsou často dostupné ve formě granulí, sprejů nebo kapalin, které se aplikují na zahradu. Některé z nejběžnějších repelentů zahrnují:

 • Ricinový olej a mýdlo: Směs ricínového oleje a tekutého mýdla je populární repelent. Tato směs se ředí vodou a aplikuje na půdu. Ricínový olej je pro krtky nepříjemný a nutí je hledat si nové místo k životu.
 • Granulované repelenty: Granule obsahující různé chemické látky se aplikují přímo na povrch půdy nebo do krtčích tunelů. Granulované repelenty vytvářejí nepříjemný zápach a chuť, které krtky odrazují.

Fumiganty

Fumiganty jsou plyny nebo kouřové látky, které se vkládají do krtčích tunelů a hubí krtky tím, že je udusí. Použití fumigantů je efektivní, ale vyžaduje opatrnost, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a domácích zvířat. Mezi běžně používané fumiganty patří:

 • Karbid vápníku: Karbid vápníku se umístí do krtčího tunelu, kde reaguje s vlhkostí a vytváří acetylenový plyn. Tento plyn je pro krtky toxický a způsobuje jejich úhyn.
 • Dýmovnice: Speciální dýmovnice pro hubení krtků vytvářejí hustý kouř, který proniká do tunelů a dusí krtky. Při použití dýmovnic je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a používat je pouze na otevřených prostranstvích.

Jedové nástrahy

Jedové nástrahy jsou efektivní způsob, jak hubit krtky, ale jejich použití vyžaduje maximální opatrnost. Jedové nástrahy obsahují toxické látky, které krtci konzumují a následně hynou. Některé z běžných jedových nástrah zahrnují:

 • Brodifacoum: Tento jed je často používán v nástrahách proti hlodavcům a krtkům. Brodifacoum způsobuje vnitřní krvácení a je vysoce účinný.
 • Chlorofacinon: Podobně jako brodifacoum, chlorofacinon je antikoagulant, který způsobuje vnitřní krvácení. Tento jed je také velmi účinný, ale měl by být používán s opatrností.

Kombinace chemických a mechanických metod

Použití chemických metod v kombinaci s mechanickými metodami může zvýšit účinnost boje s krtky. Například můžete použít repelenty nebo jedové nástrahy v kombinaci s pastmi nebo podzemními bariérami. Tímto způsobem můžete maximalizovat šance na úspěšné odstranění krtků z vaší zahrady.

Elektronické odpuzovače

Elektronické odpuzovače představují moderní a ekologický způsob, jak bojovat s krtky na zahradě. Tyto zařízení využívají různé technologie k vytváření nepříjemného prostředí pro krtky, což je odrazuje od zůstávání na zahradě. Elektronické odpuzovače jsou oblíbené díky své účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, protože nepoužívají žádné chemikálie ani jedovaté látky. Zde je podrobný přehled o elektronických odpuzovačích a jejich fungování:

Ultrazvukové odpuzovače

Ultrazvukové odpuzovače jsou jednou z nejběžnějších forem elektronických odpuzovačů. Tyto zařízení vysílají vysokofrekvenční zvuky, které jsou pro krtky nepříjemné, ale jsou mimo rozsah slyšitelnosti pro lidi a většinu domácích zvířat. Ultrazvukové odpuzovače fungují následujícím způsobem:

 • Vysokofrekvenční zvuky: Ultrazvukové odpuzovače generují zvukové vlny o vysoké frekvenci, které krtci vnímají jako nepříjemné. Tyto zvuky se šíří půdou a odrazují krtky od budování tunelů a hnízdění v dané oblasti.
 • Bezpečnost: Protože ultrazvukové zvuky nejsou slyšitelné pro lidi a většinu domácích zvířat, jsou tyto odpuzovače bezpečné pro použití v zahradách a na pozemcích, kde se pohybují lidé a domácí mazlíčci.
 • Instalace: Ultrazvukové odpuzovače jsou obvykle malé a snadno se instalují. Stačí je zapíchnout do země na místech, kde jste zaznamenali aktivitu krtků, a zapnout je.

Vibrační odpuzovače

Dalším typem elektronických odpuzovačů jsou vibrační zařízení. Tyto odpuzovače vytvářejí vibrace, které jsou pro krtky nepříjemné a odrazují je od hrabání a vytváření tunelů. Vibrační odpuzovače fungují následujícím způsobem:

 • Mechanické vibrace: Vibrační odpuzovače generují mechanické vibrace, které se šíří půdou a narušují prostředí krtků. Tyto vibrace simulují pohyb predátorů nebo jiné rušivé faktory, které krtky odrazují.
 • Energie: Vibrační odpuzovače mohou být napájeny bateriemi nebo solárními panely, což je činí ekologicky šetrnými a nenáročnými na údržbu.
 • Umístění: Vibrační odpuzovače by měly být umístěny v zemi poblíž aktivních krtčích tunelů nebo krtinců. Správné umístění je klíčové pro maximální účinnost.

Kombinované odpuzovače

Některé moderní odpuzovače kombinují ultrazvukové a vibrační technologie, aby dosáhly maximální účinnosti. Kombinované odpuzovače využívají jak zvukové vlny, tak mechanické vibrace, což vytváří dvojnásobně nepříjemné prostředí pro krtky. Tyto kombinované odpuzovače fungují následujícím způsobem:

 • Víceúčelové působení: Kombinované odpuzovače využívají synergii mezi ultrazvukovými zvuky a vibracemi, aby vytvořily prostředí, které je pro krtky extrémně nepříjemné.
 • Efektivita: Kombinace dvou technologií zvyšuje pravděpodobnost, že krtci opustí oblast a nenavrátí se. Tato zařízení jsou často považována za nejúčinnější řešení pro boj s krtky.
 • Flexibilita: Kombinované odpuzovače jsou vhodné pro různé typy půdy a zahradních podmínek, což je činí univerzálním řešením pro mnoho zahrádkářů.

Výhody a nevýhody elektronických odpuzovačů

Elektronické odpuzovače mají mnoho výhod, ale také některé nevýhody, které je třeba zvážit:

 • Výhody:
  • Ekologická šetrnost: Elektronické odpuzovače nevyužívají chemikálie ani jedy, což je činí šetrnými k životnímu prostředí.
  • Bezpečnost: Jsou bezpečné pro lidi, domácí zvířata a další neškodné živočichy.
  • Snadná instalace: Většina elektronických odpuzovačů je snadno instalovatelná a nevyžaduje odbornou pomoc.
 • Nevýhody:
  • Variabilní účinnost: Účinnost elektronických odpuzovačů může být proměnlivá v závislosti na typu půdy a stupni zamoření krtky.
  • Potřeba údržby: Některé odpuzovače vyžadují pravidelnou údržbu, jako je výměna baterií nebo čištění solárních panelů.
  • Náklady: Pořizovací náklady na elektronické odpuzovače mohou být vyšší než u některých jiných metod boje s krtky.

Elektronické odpuzovače představují moderní a šetrný způsob, jak bojovat s krtky na vaší zahradě. Použití ultrazvukových, vibračních nebo kombinovaných odpuzovačů může být účinné při vytváření nepříjemného prostředí, které krtky odradí. Při správném použití a údržbě mohou tyto odpuzovače pomoci udržet vaši zahradu bez krtků a současně minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

Pohádkový krteček ať s kalhotami nebo bez je roztomilé zvířátko. Ten skutečný ovšem dokáže občas nadělat i pořádnou neplechu na Vaší zahradě. Ale mějme na paměti, že i krtek má na světě své nezastupitelné místo a poslání a jeho totální likvidace rozhodně není ideální řešení.

Kdy zavolat odborníka?

Boj s krtky na zahradě může být náročný a někdy i frustrující. Pokud jste vyzkoušeli různé metody a krtci stále zůstávají, může být čas zavolat odborníka. Profesionální deratizátoři mají zkušenosti, znalosti a vybavení, které mohou být klíčové pro úspěšné odstranění krtků. Zde jsou některé situace, kdy je vhodné uvažovat o zavolání odborníka:

Přetrvávající problém

Pokud jste vyzkoušeli různé metody, včetně mechanických, přírodních a chemických prostředků, a krtci stále způsobují problémy, je čas zavolat odborníka. Profesionálové mají přístup k pokročilým technikám a prostředkům, které mohou být účinnější než běžně dostupné metody.

 • Opakované neúspěchy: Pokud se krtci stále vracejí i po opakovaných pokusech o jejich odstranění, odborník může identifikovat a řešit základní příčiny problému.

Rozsáhlá zamoření

V případě, že máte na zahradě rozsáhlé zamoření krtky, je často nejlepší řešení zavolat odborníka. Velké populace krtků mohou být obtížné zvládnout bez specializovaných znalostí a vybavení.

 • Velké plochy: Pokud máte velkou zahradu nebo pozemek s mnoha krtčími tunely a krtinci, profesionální zásah může být nejúčinnější metodou.

Poškození majetku

Krtci mohou způsobit značné škody na majetku, včetně poškození trávníků, záhonů, kořenových systémů rostlin a infrastruktury, jako jsou zavlažovací systémy. Pokud krtci způsobují vážné škody, může být zásah odborníka nezbytný.

 • Poškození trávníku a zahrady: Pokud je váš trávník posetý krtinci a vaše rostliny trpí kvůli narušeným kořenům, odborník může rychle a efektivně řešit problém.

Zkušenosti s preventivní výsadbou rostlin odpuzující krtky

„Nedávno jsem se rozhodl vyzkoušet preventivně výsadbu rostlin odpuzujících krtky a musím říct, že jsem naprosto spokojený s výsledky. Vysadil jsem kolem zahrady měsíček lékařský česnek, pryšec křižmolistý a krtci se skutečně letos na rozdíl od minulého roku neukázali. Nejenže tyto rostliny přidaly na estetickou krásu mé zahrady, ale také vytvořily přirozenou bariéru, která krtkům evidentně nevoní. Po letech urputného boje s krtky jsem konečně našel účinné, ekologické a hlavně preventivní řešení, které mi šetří čas i nervy. Všem zahrádkářům vřele doporučuji tuto metodu, protože je jednoduchá a opravdu funguje.“

Video návod jak účinně vypudit krtka ze zahrady a opravit poškozený trávník

Časté dotazy ohledně zápolení s krtky a naše stručné odpovědi

Jaké jsou nejúčinnější metody, jak se zbavit krtka na zahradě?

 • Nejúčinnějšími metodami jsou kombinace mechanických pastí, podzemních bariér, výsadby odpuzujících rostlin a použití přírodních repelentů. Mechanické pasti mohou rychle zachytit krtky, podzemní bariéry jim zabrání ve vstupu na zahradu a odpuzující rostliny jako měsíček lékařský nebo česnek je přirozeně odrazují. Přírodní repelenty, například směs ricínového oleje a tekutého mýdla, mohou být také velmi účinné.

Jsou přírodní metody skutečně účinné při vyhánění krtků?

 • Ano, přírodní metody mohou být velmi účinné, zvláště pokud jsou použity správně a v kombinaci s dalšími opatřeními. Výsadba rostlin jako měsíček lékařský, česnek, pryšec křižmolistý a narcisy může krtky odpuzovat díky jejich silnému zápachu. Také použití přírodních repelentů, jako je ricínový olej nebo kávová sedlina, může být velmi efektivní.

Jak často bych měl kontrolovat a udržovat pasti na krtky?

 • Pasti by měly být kontrolovány alespoň jednou denně, aby se zajistilo, že chycení krtci nebudou zbytečně trpět a aby pasti zůstaly funkční. Pravidelná kontrola pastí také zvyšuje šanci na úspěšný odchyt krtků, protože můžete rychle reagovat a past znovu nastavit.

Může použití chemických prostředků poškodit mou zahradu nebo domácí zvířata?

 • Chemické prostředky mohou být účinné, ale je důležité je používat s maximální opatrností. Mnoho chemických látek může kontaminovat půdu a vodu, což může být škodlivé pro rostliny a jiné živočichy, včetně domácích zvířat. Vždy dodržujte pokyny výrobce a zvažte, zda by nebylo lepší použít méně invazivní metody.

Jaké jsou výhody a nevýhody použití elektronických odpuzovačů?

 • Elektronické odpuzovače jsou šetrné k životnímu prostředí, bezpečné pro lidi a domácí zvířata a snadno se instalují. Vysílají vysokofrekvenční zvuky nebo mechanické vibrace, které jsou pro krtky nepříjemné. Nevýhodou může být proměnlivá účinnost v závislosti na typu půdy a stupni zamoření. Pořizovací náklady mohou být vyšší než u jiných metod a některé odpuzovače vyžadují pravidelnou údržbu, jako je výměna baterií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *