Lesní zákon v platném znění – ke stažení

Napsal | 28.2.2015

Rok 2015 je ve znamení změn (pozitivních i negativních) prakticky pro všechny obyvatele ČR, bez ohledu na jejich společenské i sociální postavení. Beze změny nezůstaly ani lesní pozemky, které zažijí některé změny po novele lesního zákona. Kde se k těmto změnám můžete dostat? Prozradíme Vám v následujícím článku.

Rozsah lesního zákona

Lesní zákon je poměrně rozsáhlý a na první pohled komplikovaný. Musí totiž zahrnovat hned celou řadu aktivit – vše od obecného užívání lesů, přes těžbu dřeva, až po státní organizace. Nový lesní zákon pak nabyl platnost 1.1.2015.

Části a hlavy

Celý zákon je členěn do částí a tzv. hlav s tím, že v první části se hovoří právě o zákonu o lesích a je zde celkem 10 hlav. Jako nejdůležitější bychom mohli vyzdvihnout hlavu 3 – obecné užívání lesů, hlavu 5 – hospodaření v lesích a v neposlední řadě i hlavu 9 – sankce. V dalších částech zákoníku pak najdete kupříkladu změnu a doplnění zákona č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (část 4), či změnu zákona české národní rady č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (část 5).

Stáhněte si zákoník v PDF

Nyní už ale jak se můžete dostat k plnému znění lesního zákona. Lesní zákon je právně platná listina, která musí být dostupná prakticky všem. Kromě toho, že si jeho znění můžete přečíst v nespočtu literárních sbírkách nového zákoníku, si můžete lesní zákon v platném znění stáhnut na internetu v elektronické podobě. Stačí jenom vědět kde hledat – jako první možnost máte na stránkách zákony.centrum.cz – zde kliknete na lesní zákon. Přeskočíte první odstavec a uvidíte tlačítko „Stáhnout PDF“.

Alternativa

Další možnost je navštívit stránky epravo.cz, kde si můžete stáhnout plné znění lesního zákona dokonce i z let minulých, a porovnat tak jeho znění a případné nesrovnalosti. Opět je k dispozici ke stažení ve formátu PDF a kompletně zdarma.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ LESNÍHO ZÁKONA ZDE