Výhřevnost paliv srovnání – černé/hnědé uhlí, dřevo, štěpka, zemní plyn

Napsal | 4.10.2014

Topná sezóna se vlivem nepříznivého počasí v letošním roce velmi rychle blíží a v některých domácnostech už i začala. Na nějaké velké změny v topení je tedy už poměrně pozdě, nicméně pokud uvažujete o změně a stále doumáte nad výhřevností jednotlivých paliv, máme dnes pro Vás připravené menší srovnání paliv. Než ale začneme, berte v potaz, že údaje o výhřevnosti jednotlivých paliv se leckdy liší a proto jsme se rozhodli uvádět průměrné hodnoty.

Zemní plyn

Začneme klasickým zemním plynem, kterým topí asi nejvíce domácností v ČR. Jeho využití je poměrně logické, neboť jeho výhřevnost je jedna z nejvyšších vůbec. Ta se uvádí v MJ/m3. Tato hodnota odpovídá zhruba 33 MJ/m3.

Štěpka

Další bychom měli zmínit dnes populární štěpku. Štěpka je velice problematická na určení výhřevnosti, neboť zde hraje velkou roli obsah vody. V průměru se ale uvádí mezi 12-13 MJ/kg. Rovněž jako plyn je poměrně levná, nicméně jsou za potřebí speciální kotle na štěpku, které nejsou zrovna levnou záležitostí (od 15 000 korun).

Diskutabilní dřevo

Nyní palivo, kterým topí zejména rodinné domy – dřevo. U dřeva opět hraje prim zejména obsah vody a obecně druh dřeva, jakým topíme. Nejméně vody v sobě mají zpravidla tvrdé dřeviny, jako jsou duby, ořech apod. Naopak bříza, smrk apod. jsou na vodu bohatší a jejich výhřevnost není tak veliká. Obecně se ale bere hodnota kolem 14 MJ/kg dřeva.

Pozor na uhlí

Na závěr jsme si nechali uhlí. Asi každý ví, že černé uhlí je kvalitnější a také dražší, než to hnědé, jelikož jeho výhřevnost je větší. U černého uhlí hovoříme o hodnotách kolem 22MJ/kg a u hnědého kolem 13-15 MJ/kg. Důležitým aspektem je ale původ uhlí. Dnešní trend je bohužel takový, že české, kvalitní uhlí se vyváží a naopak se sem dováží polské nekvalitní uhlí. Poznat to můžete už jen spálením kýble uhlí, ze kterého zbyde nesrovnatelně (a to doslova) více popela, než z kvalitního uhlí.

Na závěr chceme upozornit, že výhřevnost jednotlivých paliv sice hovoří poměrně jasně, nicméně ceny se neustále hýbou a to jak u komodit, tak u kotlů apod. Proto se rozhodujte pečlivě a s výhledem do budoucnosti.