Teplovzdušné spalinové výměníky – praktické informace

Napsal | 6.12.2015

Vítáme Vás u dalšího z našich článků a dnes přicházíme s tématem teplovzdušných spalinových výměníků. Jaké správně vybrat, o co se přesněji jedná, a kde je naleznete, to vše Vám napovíme v nsledujících řádcích.

Teplovzdušné výměníky

Považují se za opravdový pokrok v technologiích a výrobě. Už jen proto, pokud si přejete využít ještě více tepla z Vašeho krbu. Jendá se o nadstavbové řešené ke všem druhům krbových kamen. Pokud bychom se bavili přesněji o výkonu výměníku, proč je tak vysoký, může za to právě teplota spalin a tahové podmínky, které jsou závislé právě na výměníku.
Je na trhu mnoho druhů a najdete je smaozřejmě i na různých webových stránkách jako jsou: hsflamingo.cz, profikrby.cz, kogenerace.tedom.com, ggcenergy.cz a mnoho dalších.

Základní rozdělení

Jako vše, musí mít svůj pořádek a řád. To přesně platí i u spalinových výněníků, kdy se rozdělují do několika skupin. Kupříkladu – dle teploty spalin (vzduchu), kdy se u vysoko potenciálního tepla rozdělují na 2 skupiny podle teploty a to do 350 °C a nad 350 °C. Jesltiže dosáhnete vyššího stupně, zařiďte přisávání studeného vzduchu, aby se teplota snížila na správnou. Další bod je – dle teploty vody. Jestliže je teplota vody vstupující do spalinoého výměníku 15 – 50 °C, doporučuje se instalace kondenzačního spalinového výměníku, který využívá i kondenzační teplo, kdy pak docházní k znatelnému zvýšení tepla. Jako poslední rozdělení je dle bezpečnostních prvků. Největší úspory dosáhnete, když teplo je využíváno přímo pro daný zdroj, jako předehřev napájecí vody ze systému, kterou zdroj musí stále ohřívat na ustanovenou teplotu. V tomto případě nemusíte žádný speciální bezpečnostní prvek instalovat.

Široké využití a novinka

Využití nestojí pouze na krbech, ale například i na pecích v pekárnách. Přichází se zrovna s novinkou VENTOS Paketů pro zpětné získávání tepla. Dosahuje se velkých úspor a tím pádem se Vám vrátí finance za toto zprostředkování. Rozhodně tím zamezíte rostoucím nákladům za stále zvyšující se cen energií.