Nerezový silnostěnný kouřovod – průměry 150 a 200 mm

Napsal | 29.1.2024

Ventilace a odvod kouře jsou klíčovými aspekty v každém bytě nebo komerčním prostoru. Pro dosažení optimální účinnosti při zachování odolnosti proti korozi a dlouhodobé životnosti je nerezový silnostěnný kouřovod ideálním řešením. V tomto článku se podíváme na různé aspekty tohoto inovativního systému odvodu kouře s důrazem na průměry 150 a 200 mm.

S přibývajícími nároky na bezpečnost, trvanlivost a efektivitu ve většině prostorů, je kvalitní ventilační systém klíčovým prvkem zajišťujícím optimální životní podmínky. Mezi moderní a efektivní řešení patří nerezový silnostěnný kouřovod, který přináší inovativní přístup k odvodu kouře a škodlivých látek. Nerezový silnostěnný kouřovod je nejen technologickým triumfem, ale také estetickým prvkem pro každý prostor. Jeho význam spočívá nejen ve schopnosti efektivně odvádět kouř, ale i v odolnosti vůči nepříznivým podmínkám a dlouhodobé životnosti.

Nerezový silnostěnný kouřovod – Základní informace

Nerezový silnostěnný kouřovod je tvořen speciální ocelí, která vyniká svou odolností vůči vysokým teplotám a odolností proti korozivním procesům. Jeho konstrukce zahrnuje pečlivě navržené trubky z nerezové oceli, které nejen odvádějí kouř, ale také poskytují pevnost a stabilitu celému systému. Tento systém není pouze technickým prvkem, ale také inženýrským úspěchem, který nabízí bezpečnost a účinnost v jednom komplexním řešení.

Hlavní přednosti kouřovodu

Nerezový silnostěnný kouřovod vyniká svou schopností odolávat extrémním podmínkám. Díky použití vysoce kvalitní nerezové oceli je odolný vůči korozi a erozi, což zajišťuje dlouhou životnost bez výrazného opotřebení. Díky své flexibilitě a univerzálnímu designu je vhodný pro různé aplikace. Bez ohledu na to, zda se jedná o bytovou jednotku nebo průmyslový komplex, tento kouřovod poskytuje efektivní řešení. Správně dimenzovaný nerezový silnostěnný kouřovod zajišťuje vysokou účinnost odvodu kouře. S možností volby průměru podle konkrétních potřeb a typu zařízení můžeme dosáhnout optimálního výkonu.

Systém vyžaduje minimální údržbu díky své odolnosti a kvalitním materiálům. Pravidelné kontroly a čištění jsou snadno proveditelné, což snižuje náklady na dlouhodobém provozu. Proces instalace je bezpečný a snadno proveditelný s dodatečnými bezpečnostními prvky. Správná montáž a zajištění proti úniku jsou zahrnuty v návrhu, což přispívá k celkové bezpečnosti systému.

Využití nerezového silnostěnného kouřovodu v různých typech projektů

V bytových jednotkách a rodinných domech poskytuje efektivní odvod kouře z krbů, kamen a jiných spalovacích zařízení. Jeho odolnost vůči korozivním procesům a dlouhá životnost zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz. V průmyslových prostředích, kde je odvod kouře nezbytný pro bezpečný provoz, se nerezový silnostěnný kouřovod stává klíčovým prvkem. Jeho schopnost odolat vysokým teplotám a korozivním vlivům je zásadní pro spolehlivý průmyslový provoz. Pro gastronomické podniky, které často využívají otevřený oheň a pece, je kvalitní odvod kouře zásadní pro pohodu zákazníků a bezpečnost personálu. Ve zdravotnických zařízeních a laboratořích, kde je důležité udržovat čistý a bezpečný vzduch, poskytuje silnostěnný kouřovod spolehlivý systém pro odvod škodlivých látek vznikajících při různých procesech.

Výčet aplikací Nerezového silnostěnného kouřovodu je rozmanitý, což podtrhuje jeho univerzální použitelnost a význam v různých typech prostorů. Jeho schopnost poskytovat spolehlivý a efektivní odvod kouře činí z tohoto systému klíčový prvek pro moderní stavby a zařízení.

Výběr správného průměru – Průměry 150 a 200 mm

Správný výběr průměru kouřovodu je klíčovým faktorem pro jeho optimální funkci a efektivitu. Volba mezi průměry 150 mm a 200 mm závisí na několika faktorech, které je důležité zvážit při plánování instalace.

Faktory ovlivňující volbu průměru:

 • Objem odváděného kouře:
  • Průměr kouřovodu by měl být přiměřený objemu kouře, který bude odváděn. Pro větší objemy je obvykle doporučen větší průměr.
 • Typ spalovaného materiálu:
  • Různé materiály při spalování generují různé množství kouře. V závislosti na tom je vhodné zvolit adekvátní průměr, který zajistí účinný odvod.
 • Délka kouřovodu:
  • Delší kouřovody mohou vyžadovat větší průměr pro udržení optimálního tahu. Je třeba zvážit délku trasy, kterou bude kouřovod procházet.
 • Teplota odváděného kouře:
  • V případě, že se odvádí vyšší teploty, je vhodné zvolit kouřovod s dostatečnou odolností vůči teplotním výkyvům.
 • Regulační požadavky:
  • Je nezbytné zkontrolovat místní stavební předpisy a regulační požadavky, které mohou ovlivnit povolený průměr kouřovodu.

Průměr 150 mm nebo 200 mm – který je pro Vás vhodnější?

Průměr 150 mm je ideální pro menší objemy kouře, často se používá v bytových jednotkách nebo pro odvod kouře z menších spalovacích zařízení. Je to také praktická volba pro kompaktnější prostory, kde není potřeba velký průměr kouřovodu.

Pro rozsáhlejší instalace, jako jsou průmyslové komplexy nebo komerční budovy, může být vhodné zvolit průměr 200 mm. Tento větší průměr poskytuje dostatečný tah pro efektivní odvod kouře z větších objemů a přispívá k optimálnímu výkonu systému.

Každý projekt má však své idividuální potřeby…

Každá instalace může vyžadovat individuální přístup k výběru průměru kouřovodu. Doporučujeme vše konzultovat s odborníky nebo dodavateli, kteří mohou poskytnout konkrétní rady v souladu s konkrétními potřebami a parametry prostoru.

Jak správně nainstalovat nerezový silnostěnný kouřovod?

Instalace nerezového silnostěnného kouřovodu vyžaduje preciznost a dodržování určitých postupů, aby byla zajištěna bezpečnost, efektivita a dlouhodobá spolehlivost systému. Níže jsou kroky, které by měly být následovány při procesu instalace:

Odborná konzultace:

Než začnete s instalací, je doporučeno vše konzultovat s odborníkem. Odborná konzultace pomůže určit optimální umístění, průměr kouřovodu a další specifické potřeby instalace.

Příprava a výběr místa instalace:

Definujte trasu, kterou bude kouřovod sledovat od spalovacího zařízení k výstupu ven. Ujistěte se, že trasa minimalizuje zákruty a závity, což podporuje optimální tah a minimalizuje odpor. Očistěte a připravte místo instalace. Odstraňte veškeré překážky nebo potenciální problémy, které by mohly ovlivnit instalaci, a zajistěte, aby prostor splňoval všechny bezpečnostní a regulační normy.

Před zahájením instalace pečlivě změřte všechny parametry, které ovlivní správnou instalaci. To zahrnuje správné měření délky, průměru a všech dalších specifikací kouřovodu.

Montáž a následné testování

Zahajte montáž kouřovodu podle přesného návrhu a měření. Ujistěte se, že jednotlivé části jsou správně spojeny a zajištěny tak, aby byla zaručena pevnost a odolnost systému. Po dokončení instalace proveďte pečlivé testování systému. To zahrnuje ověření tahu, zjištění případných úniků, kontrolu správného fungování všech komponent a dalších důležitých kontrolních kroků.

Zajištění certifikace a dokumentace:

Po úspěšném dokončení instalace získejte (pokud je to možné) příslušné certifikáty a vytvořte podrobnou dokumentaci, která obsahuje veškeré informace o provedené instalaci. Dokumentace je klíčová pro budoucí údržbu a revizi systému.

Jak provádět správnou údržbu?

Správná údržba je klíčem k dlouhodobé spolehlivosti, bezpečnému provozu a optimálnímu výkonu systému. Kontrolujte povrchový stav, zda nedochází k oděru nebo korozím, a provádějte vizuální inspekci spojů a prvků systému. Očišťujte vnější povrch kouřovodu od prachu a jiných nečistot. To zabraňuje akumulaci látek, které by mohly ovlivnit výkon systému. Pravidelně kontrolujte všechny spoje a těsnění. Ujistěte se, že není žádný únik a že jsou všechny části spojeny pevně a bezpečně. Pokud je váš kouřovod vybaven izolačním materiálem, pravidelně kontrolujte stav izolace. Zajistěte, že izolace je nepoškozená a plně pokrývá povrch kouřovodu. Provádějte pravidelné čištění vnitřního prostoru kouřovodu. Odstraňte případné nahromaděné saze nebo jiné látky, které by mohly omezovat průchod kouře.

Zajistěte pravidelný servis od profesionálních techniků. Tato praxe zahrnuje podrobnější kontrolu, testování a údržbu, která může odhalit potenciální problémy dříve, než se stane vážný problém. Při všech údržbových opatřeních dodržujte veškeré bezpečnostní normy a předpisy. To zahrnuje jak místní stavební předpisy, tak i obecné bezpečnostní normy pro odvody kouře.

Pravidelná a systematická údržba je investicí do dlouhodobé životnosti a spolehlivosti. Dodržováním těchto tipů můžete minimalizovat rizika, zajištění bezpečný provoz a optimální výkon vašeho kouřovodu.

Nerezový kouřovod Prodmax ⌀ 150 mm.

Srovnání s jinými typy kouřovodů

Nerezový silnostěnný kouřovod vyniká na trhu s kouřovody díky svým specifickým vlastnostem. Při srovnání s černou ocelí, keramikou a plastem lze odhalit klíčové rozdíly a výhody, které nerezový silnostěnný kouřovod nabízí:

Srovnání materiálů:

Nerezový silnostěnný kouřovod:

 • Vyrábí se z nerezové oceli, což zajišťuje vysokou odolnost vůči korozím, teplotním výkyvům a dlouhou životnost.

Černá ocel:

 • Může být náchylná k korozím, zejména bez patřičné údržby, a méně odolná vůči teplotním výkyvům.

Keramický kouřovod:

 • Nabízí vysokou teplotní odolnost, ale může být křehký a náchylný k prasknutí.

Plastový kouřovod:

 • Bývá lehký a cenově dostupný, ale může být omezen ve své teplotní odolnosti a odolnosti vůči chemickým látkám.

Vzhled a design:

Nerezový silnostěnný kouřovod:

 • Esteticky příjemný design vhodný pro moderní prostory, s možností výběru různých průměrů.

Černá ocel:

 • Estetický design, ale může vykazovat známky koroze s časem.

Keramický kouřovod:

 • Má tradiční vzhled, ale může být omezen v dostupných designových možnostech.

Plastový kouřovod:

 • Často má jednoduchý vzhled a může být omezen ve volbě průměru.

Teplotní odolnost:

Nerezový silnostěnný kouřovod:

 • Odolává vysokým teplotám a teplotním šokům bez degradace materiálu.

Černá ocel:

 • Může být náchylná k deformaci při vysokých teplotách, i když je to vcelku nepravděpodobné.

Keramický kouřovod:

 • Má vysokou teplotní odolnost, ale může být náchylný k prasknutí při rychlých teplotních změnách, ovšem pravděpodobnost je nízká.

Plastový kouřovod:

 • Omezen ve své teplotní odolnosti a náchylný k deformaci.

Odolnost vůči korozi:

Nerezový silnostěnný kouřovod:

 • Odolný vůči korozím díky použití nerezové oceli.

Černá ocel:

 • Může vyžadovat pravidelnou údržbu a ošetření proti korozi.

Keramický kouřovod:

 • Má výbornou odolnost vůči korozím, ale může být náchylný k prasknutí.

Plastový kouřovod:

 • Velice odolný vůči korozím, ale může být náchylný k degradaci při vystavení slunečnímu záření.

Srovnání s jinými typy kouřovodů jasně ukazuje, že Nerezový silnostěnný kouřovod kombinuje estetiku, vysokou odolnost a efektivitu, což ho činí výbornou volbou pro širokou škálu instalací.

Regulační normy

Regulační normy jsou klíčovým aspektem v oblasti bezpečnosti a kvality, zejména při instalaci a provozu kouřovodů. Zde se zaměříme na normy a bezpečnostní směrnice, které musí nerezový silnostěnný kouřovod splňovat, aby zajistil bezproblémový a bezpečný provoz:

ČSN EN 1856-1:

Norma specifikuje požadavky na kouřovody pro odvod spalin z kouřících spotřebičů s teplotou spalin do 450 °C. Nerezový silnostěnný kouřovod musí být v souladu s tímto standardem, což zahrnuje materiálové požadavky, konstrukci a testování, aby byla zaručena bezpečnost a účinnost odvodu kouře.

Certifikace CE:

Certifikace CE potvrzuje shodu výrobku s evropskými normami a bezpečnostními požadavky. Pro Nerezový silnostěnný kouřovod je získání certifikace CE důležité, jelikož to zajišťuje, že výrobek splňuje všechny příslušné evropské normy a regulace.

Požární bezpečnost:

Nerezové silnostěnné kouřovody musí splňovat přísné požární normy a bezpečnostní předpisy. To zahrnuje odolnost materiálů vůči vysokým teplotám a schopnost odolat šíření požáru.

Místní stavební předpisy:

Každý region může mít své vlastní místní stavební předpisy a normy, které musí být dodrženy při instalaci. Nerezového silnostěnného kouřovodu. Je důležité prověřit a zajistit, že výrobek splňuje tyto místní předpisy.

Naše zkušenosti s nerezovým silnostěnným kouřovodem ⌀ 200 mm?

Jsem nadšeným návštěvníkem technické výstavy a musím se podělit o své dojmy z pohledu na Nerezový Silnostěnný Kouřovod o průměru 200 mm, který mě doslova uchvátil. Jeho průměr, zdánlivě nekonečný, přitáhl mé oko okamžitě a zanechal dojem masivního, avšak elegantního inženýrského díla. Design tohoto kouřovodu je prostě impozantní – kombinuje moderní technologii s vizuální estetikou, což přináší nový rozměr do světa krbů. Nerezová ocel, ze které je vyroben, dodává tomuto kouřovodu futuristický lesk a zároveň zajišťuje dlouhou životnost. Jeho přítomnost na výstavě nejednoho návštěvníka zastavila, a to nejen kvůli jeho technickým parametrům, ale také kvůli estetickému dojmu, který zanechává. Nemohu se nezmínit o praktické stránce tohoto kouřovodu. Jeho schopnost efektivně odvádět spaliny a zajišťovat bezpečný provoz krbu potvrzuje jeho inovativní charakter. Jsem si jistý, že tato technologická perla najde uplatnění nejen na výstavách, ale i v moderních domovech těch, kdo hledají spojení funkčnosti a designu. Nerezový Silnostěnný Kouřovod průměr 200 mm přináší do našich obývacích prostor novou úroveň elegance a bezpečnosti.

Zajímavé video s ukázkou nerezového fasádního komínu CIKO – podívejte se

Vaše časté dotazy a naše stručné odpovědi

 • Jak často by měl být nerezový silnostěnný kouřovod čištěn?
  • Čištění kouřovodu je nutné provést alespoň jednou ročně podobně jako čištění komína.
 • Je nerezový silnostěnný kouřovod vhodný pro malé byty?
  • Ano, nerezové kouřovody jsou flexibilní a vhodné pro různé velikosti prostor.
 • Jaký je průměrný životnostní cyklus nerezového silnostěnného kouřovodu?
  • S pravidelnou údržbou a správným používáním může dosahovat životnostního cyklu více než 20 let.
 • Jaký je rozdíl mezi nerezovým silnostěnným kouřovodem a tradičním kouřovodem?
  • Nerezový silnostěnný kouřovod je vyroben z odolné nerezové oceli a má tenké stěny, což umožňuje efektivní odvod spalin. Na rozdíl od tradičních kouřovodů nabízí nerezové provedení vyšší odolnost vůči korozi a dlouhou životnost.
 • Mohu použít nerezový silnostěnný kouřovod pro všechny druhy topných zařízení?
  • Většina nerezových silnostěnných kouřovodů je vhodná pro různé druhy topných zařízení, včetně krbových kamen, kotle a jiných spotřebičů na tuhá paliva. Nerez se používá i pro plynové kondenzační kotle.