Komínová zděř – různé rozměry

Napsal | 21.1.2024

Komínová zděř je nezbytnou součástí každého topného systému, který používá otevřený oheň. Zajišťuje bezpečný odvod spalin a kouře z místnosti, což je zásadní pro zachování čistého a bezpečného prostředí. V tomto článku se podíváme na různé rozměry komínových zdíří, materiály, které se používají, montáž, údržbu a mnoho dalších aspektů spojených s touto důležitou součástí domácího topení.

Co je to komínová zděř a proč je důležitá?

Komínová zděř je esenciální součástí každého topného systému, který využívá otevřený oheň k vytápění domu. Tato část komína slouží k odvodu spalin a kouře, které vznikají při spalování paliva, ven z místnosti. Její důležitost spočívá v několika klíčových funkcích a faktorech.

Hlavním důvodem pro existenci komínové zděře je zajištění bezpečnosti v domě. Při spalování paliva, ať už se jedná o dřevo, uhlí, plyn nebo jiný typ, se uvolňují spaliny a kouř, které obsahují toxické látky, jako je oxid uhelnatý. Bez správného odvodu by tyto látky mohly zůstat v místnosti a vdechování by mohlo být nebezpečné a dokonce i smrtelné. Komínová zděř tak chrání zdraví obyvatel domu. Dalším důležitým aspektem je prevence požáru. Kdyby spaliny a kouř zůstaly v místnosti, mohly by zapříčinit hořlavost nábytku a povrchů, což by mohlo vyvolat požár. Komínová zděř umožňuje, aby spaliny byly bezpečně odváděny ven, minimalizující riziko požáru v domě.

Komínová zděř hraje klíčovou roli v efektivitě topení. Správně navržená a udržovaná zděř umožňuje regulovat průtok vzduchu do topného zařízení. Tím se zlepšuje spalování a zvyšuje účinnost topení. To znamená, že se získává více tepla z paliva a snižují se náklady na topení. Při spalování vzniká vlhkost, a pokud by nebyla odváděna ven, mohla by kondenzovat na vnitřních stěnách komína. Tento kondenzát by mohl způsobit poškození komína a vytvoření prostředí pro vznik plísní. Komínová zděř efektivně odvádí vlhkost ven, což pomáhá udržovat komín v dobrém stavu a chrání proti vzniku plísní.

Díky správnému použití a pravidelné údržbě má komínová zděř dlouhou životnost. To znamená, že poskytuje dlouhodobou ochranu a efektivitu pro topný systém, což je nejen ekonomicky výhodné, ale také zajišťuje dlouhodobý komfort a bezpečnost domovů.

Různé rozměry komínových zděří

Různé rozměry komínových zděří jsou klíčovým faktorem při navrhování a instalaci topného systému v domě. Výběr správného rozměru komínové zděře závisí na několika proměnných, včetně typu topného zařízení, jeho výkonu a potřebě odvodu spalin. Zde se podíváme na několik běžných rozměrů komínových zděří a na to, jakým způsobem mohou být v praxi využity.

120 mm a 130 mm

Komínové zděře o průměru 120 mm a 130 mm jsou často používány pro menší topné zařízení, jako jsou malá kamna nebo krbová kamna. Tyto rozměry jsou ideální pro menší místnosti nebo pro zajištění dostatečného odvodu spalin z menších krbů.

145 mm a 150 mm

Rozměry 145 mm a 150 mm jsou střední velikosti a mohou být použity pro různé druhy topných zařízení. Tyto komínové zděře jsou obvykle vhodné pro krbová kamna a menší krby. Mohou zajistit dostatečný odvod spalin pro střední velké místnosti.

160 mm a 180 mm

Komínové zděře o průměru 160 mm a 180 mm jsou větší a bývají ideální pro větší krby, kamna nebo kotle. Tyto rozměry jsou schopny zvládnout vyšší výkon topných zařízení a zajistit efektivní odvod spalin. Používají se často v rodinných domech s prostornými obytnými prostory.

200 mm

Komínová zděř o průměru 200 mm patří mezi větší rozměry a je vhodná pro velké krby a kotle s vysokým výkonem. Tyto komínové zděře jsou schopny efektivně odvádět velké množství spalin a kouře a jsou vhodné pro vytápění větších domů nebo komerčních prostor.

Flexibilita výběru rozměrů

Je důležité poznamenat, že výběr správného rozměru komínové zděře závisí na konkrétních potřebách, výkonu topného zařízení a architektonických omezeních domu. Při instalaci komínové zděře by měl být vzat v úvahu také bezpečnostní aspekt a dodržení místních stavebních předpisů a normativů. Vždy je doporučeno konzultovat s odborníkem na topení a komíny, aby byl zajištěn správný výběr rozměru komínové zděře pro daný topný systém a prostředí.

Materiály vhodné pro výrobu komínové zděře

Zděř z ocelového plechu lakovaného černou žáruvzdornou barvou

Zděř z ocelového plechu lakovaného černou žáruvzdornou barvou je speciální typ komínové zděře, která je navržena s ohledem na výkon, trvanlivost a estetický vzhled. Tento konkrétní typ komínové zděře má několik význačných rysů a použití:

Hlavní vlastnosti:

 • Ocelový plech: Je vyrobena z ocelového plechu, což jí poskytuje pevnost a trvanlivost. Ocelový plech je vhodný pro odvod spalin a kouře z různých typů topných zařízení.
 • Žáruvzdorná barva: Zděř je pokryta černou žáruvzdornou barvou, která je navržena tak, aby odolala vysokým teplotám a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Tato barva chrání povrch zděře před korozi a zvýrazňuje její estetický vzhled.
 • Estetický vzhled: Díky černé barvě a žáruvzdornému lakovanému povrchu má tato zděř moderní a atraktivní vzhled, což ji činí vhodnou pro domy, kde se kladl důraz na design a styl.
 • Vhodná pro různé topné zařízení: Zděř z ocelového plechu s černou žáruvzdornou barvou se často používá pro krby, kamna, a jiná topná zařízení, která produkují kouř a spaliny. Je schopna odvádět tyto produkty spolehlivě a bezpečně.
 • Odolnost proti korozi: Díky povrchovému lakovanému černému povrchu je tato zděř odolná vůči korozi, což zvyšuje její životnost a odolnost vůči vnějším vlivům.

Zděř z nerezové oceli

Nerezové kouřovody a zděře se zpravidla používají u krbových vložek s teplovodním výměníkem. U tohoto typu vložky mívají spaliny nižší teplotu a spalinová cesta je tedy náchylnější k částečné kondenzaci spalin a tvorbě dehtu. Nerezové kouřovody a zděře mnohem lépe odolávají těmto chemickým látkám, které vznikají jako produkty spalování. V případě teplovzdušných vložek doporučujeme použití nerezových kouřovodů a zděří u vložek, které jsou intenzivně využívány pro každodenní topení.

Hlavní vlastnosti:

 • Korozivzdornost: Nerezová ocel je známá svou vysokou odolností vůči korozivním účinkům, což ji činí ideálním materiálem pro komínovou zděř. Tento materiál je odolný vůči vlhkosti, dešti a dalším nepříznivým povětrnostním podmínkám.
 • Vysoké teploty: Zděř z nerezové oceli je schopna odolat extrémně vysokým teplotám, což je nezbytné pro odvod spalin a kouře z topných zařízení, která produkují intenzivní teplo.
 • Nízká údržba: Nerezová ocel nevyžaduje složitou údržbu. Je odolná vůči opotřebení a může dlouhodobě zachovávat svůj vzhled a výkon bez potřeby častého čištění.
 • Trvanlivost: Zděř z nerezové oceli je známá svou dlouhou životností. Je odolná vůči opotřebení a deformacím, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost.

Jak správně provést montáž komínové zděře

Montáž komínové zděře je klíčovým krokem při instalaci komínového systému a má zásadní vliv na jeho bezpečnost a výkon. Správná montáž zajistí, že komínová zděř bude efektivně odvádět spaliny a kouř z topného zařízení, minimalizovat riziko požáru a zajistit trvanlivost celého systému. Zde je nástin procesu montáže komínové zděře:

Plánování a příprava:

 • Stanovení potřebného rozměru a typu komínové zděře: Nejdříve je třeba určit správný rozměr a typ komínové zděře v souladu s potřebami topného zařízení a místními předpisy.
 • Bezpečnostní úvahy: Před montáží je důležité zvážit bezpečnostní aspekty, jako je dostatečná vzdálenost od hořlavých materiálů a zajištění dostatečného odvodu spalin ven z budovy.

Instalace komínového potrubí:

 • Příprava místa: Před instalací komínové zděře je třeba připravit místo pro montáž, což může zahrnovat vytvoření otvoru v zdi nebo stropu pro vedení komínového potrubí.
 • Montáž komínového potrubí: Komínové potrubí je pečlivě složeno a připevněno do komínové zděře. Musí být zajištěno tak, aby bylo pevné a bezpečné.

Připojení k topnému zařízení:

 • Připojení ke krbovému nebo topnému zařízení: Komínové potrubí je připojeno k topnému zařízení, jako je kotel nebo krb. Toto připojení musí být provedeno správně, aby nedocházelo k úniku spalin do místnosti.

Izolace a dokončení:

 • Izolace a těsnění: Pro zajištění bezpečnosti a efektivity je potřeba izolovat komínovou zděř a zajistit těsné spoje, aby nedocházelo k únikům kouře nebo spalin.
 • Dokončení povrchu: Po montáži komínové zděře je často potřeba dokončit povrch, což může zahrnovat omítnutí nebo instalaci komínového pláště, aby byl komínový systém esteticky přitažlivý a chráněný.

Kontrola a údržba:

 • Kontrola a testování: Po dokončení montáže je nezbytné provést kontrolu a testování komínového systému, aby se zajistila jeho správná funkce a bezpečnost. To může zahrnovat kontrolu tahu komína a zjištění případných úniků.
 • Pravidelná údržba: Komínový systém vyžaduje pravidelnou údržbu, včetně čištění a kontroly na praskliny a poškození. Pravidelná údržba je klíčová pro zachování bezpečnosti a efektivity.

Montáž komínové zděře je složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Je důležité, aby montáž provedli kvalifikovaní odborníci, kteří dodrží všechny místní předpisy a normy a zajistí, že komínový systém bude bezpečný a spolehlivý.

Komínová zděř z ocelového plechu s černou žáruvzdornou barvou.

Údržba a čištění komínové zděře

Správná údržba a čištění komínové zděře jsou klíčové pro zajištění bezpečného a efektivního provozu komínového systému. Nezkušená nebo nedostatečná údržba může vést k vážným problémům, včetně zvýšeného rizika požáru a snížené účinnosti topného zařízení. Zde jsou důležité informace o údržbě a čištění komínové zděře:

Pravidelná kontrola:

 • Vizuální kontrola: Pravidelně vizuálně kontrolovat komínovou zděř, včetně komínového potrubí a připojení ke krbovému nebo topnému zařízení. Hledat příznaky poškození, trhlin nebo úniku kouře.
 • Kontrola tahu: Zkontrolovat tah komína, což lze provést pomocí speciálních měřicích zařízení. Nedostatečný tah může způsobit problémy s odvodem spalin.

Pravidelné čištění:

 • Odstranění sazí a kouřového dehtu: Saze a kouřový dehet se hromadí uvnitř komínové zděře během provozu. Pravidelně je čistěte, aby nedocházelo k jejich nahromadění a tvorbě nebezpečných podmínek.
 • Profesionální čištění: Mějte na paměti, že některé úkoly spojené s čištěním komína, zejména vnitřního potrubí, by měl provádět profesionál. Profesionální čištění zajistí odstranění všech nečistot a potenciálních problémů.

Bezpečnostní opatření:

 • Monitorování kvality vzduchu: Zkontrolujte kvalitu vzduchu v místnosti, kde je topné zařízení umístěno. Pokud zaznamenáte zápach spalin nebo jiné známky znečištění vzduchu, ihned odstavte topné zařízení a zavolejte odborníka na komíny.
 • Detektory oxidu uhelnatého: Instalujte detektory oxidu uhelnatého v blízkosti komínové zděře a topného zařízení. Tyto detektory mohou varovat před přítomností nebezpečného plynu.

Pravidelná údržba:

 • Náhrada poškozených částí: Pokud během kontrol zjistíte poškozené části komínové zděře, zajistěte jejich výměnu nebo opravu co nejdříve.
 • Opravy trhlin: Pokud se objeví trhliny v komínové zděři, je důležité je opravit. Trhliny mohou umožnit únik kouře nebo spalin do stěn a stropů.

Pravidelná údržba a čištění komínové zděře jsou základními kroky pro zachování bezpečnosti a efektivity topného zařízení a komínového systému. Nedodržování těchto údržbových opatření může mít závažné následky. Je také důležité dodržovat místní předpisy a normy týkající se údržby a čištění komínů, a v případě potřeby využít služeb odborníka na komíny.

Bezpečnostní aspekty

Bezpečnostní aspekty komínové zděře jsou klíčovými ohledy při návrhu, instalaci a provozu komínového systému. Správné dodržování těchto aspektů je nezbytné pro prevenci požárů, úniku škodlivých plynů a zajištění ochrany lidského života a majetku. Zde jsou důležité bezpečnostní aspekty, které je třeba brát v úvahu:

Správný návrh a dimenze:

 • Rozměry a konstrukce: Komínová zděř by měla být navržena a postavena v souladu s místními stavebními předpisy a normami. Správné rozměry a konstrukce jsou klíčové pro bezpečný provoz.
 • Dostatečný tah komína: Zajistěte, že komín má dostatečný tah pro efektivní odvod spalin. Nedostatečný tah může způsobit únik kouře a spalin do místnosti.

Použité materiály:

 • Kvalitní materiály: Použijte kvalitní a odolné materiály pro výstavbu komínové zděře. Nerezová ocel, ocelový plech s žáruvzdornou barvou jsou často preferovanými volbami kvůli jejich odolnosti vůči vysokým teplotám a korozivním účinkům.
 • Ochrana proti požáru: V případě krbů nebo kamen je důležité mít ochranné prvky, jako jsou hořák na dřevo nebo kamna, které minimalizují riziko přenosu ohně do komínové zděře.

Profesionální instalace:

 • Odborná montáž: Montáž komínové zděře by měla být prováděna profesionálním technikem nebo odborníkem na komíny. Nesprávná instalace může mít fatální následky.
 • Testování a kontrola: Po montáži by měl být komínový systém pečlivě otestován a zkontrolován, aby se zajistila jeho bezpečnost a správná funkce.

Bezpečnostní opatření:

 • Detektory oxidu uhelnatého: Instalujte detektory oxidu uhelnatého v blízkosti komínové zděře a topného zařízení, aby bylo možné rychle detekovat přítomnost tohoto nebezpečného plynu.
 • Správná ventilace: Zajistěte dostatečnou ventilaci místnosti, kde je topné zařízení umístěno, aby se minimalizovala koncentrace škodlivých plynů.
 • Ochranná síť: U dřevěných krbů a kamen umístěte ochrannou síť, aby se zabránilo pádu popela nebo jisker do místnosti.

Bezpečnostní aspekty jsou nezbytnými součástmi každého komínového systému. Nedodržování těchto aspektů může mít závažné následky pro lidské životy a majetek. Je vždy důležité konzultovat s odborníkem na komíny a dodržovat místní stavební předpisy a normy, abyste zajistili bezpečný provoz komínové zděře.

Jaké jsou naše osobní zkušenosti se zděří z nerezové oceli?

„Jsem opravdu nadšený z mé nerezové komínové zděře! Tato zděř má několik pozitivních vlastností, které mě přesvědčily. Za prvé, nerezová ocel je skvělý materiál, který je odolný vůči vysokým teplotám a korozivním účinkům, což mi dává jistotu, že komín bude fungovat spolehlivě a dlouho. Za druhé, instalace byla snadná a zděř se perfektně hodila do mého komína. Navíc, její moderní vzhled dodal mému interiéru něco navíc. Celkově jsem s touto nerezovou zděří více než spokojený a rád ji doporučím každému, kdo hledá spolehlivé a kvalitní řešení pro svůj komín.“

Zajímavé video od nadšeného kutila o jeho zkušenostech se stavbou, zapojením komína a na co si dát pozor – podívejte se

Často kladené otázky o komínových zděřích

 • Co je to komínová zděř a k čemu slouží?
  • Komínová zděř je část komínového systému, která umožňuje odvod spalin a kouře z topných zařízení, jako jsou krby, kamna a kotle, ven z budovy. Slouží k zajištění bezpečného a efektivního odvodu spalin a udržení tepelného výkonu topného zařízení.
 • Jak často by mělo být komínové zděře čištěno?
  • Optimální četnost čištění komínové zděře závisí na použitém topném zařízení a palivu. Obvykle se doporučuje provádět čištění alespoň jednou ročně, ale může to být častější, pokud topíte často.
 • Mohu sám instalovat komínové zděře?
  • Instalace komínové zděře by měla být provedena odborníkem, který má znalosti o topení a bezpečnosti. Špatně nainstalované komínové zděře může vést k vážným problémům.
 • Jak se vyhnout problémům s komínovým zatížením?
  • Je důležité zajistit správné rozměry komínové zděře a dodržovat požadavky na výkon topení. Pravidelná údržba a čištění také pomáhají předcházet problémům s komínovým zatížením.
 • Jaké jsou výhody krbových kamen?
  • Krbová kamna poskytují útulné teplo a atmosféru v domě. Mohou snížit náklady na topení a přispět k úspoře energie.