Kdy se můžou kácet stromy?

Napsal | 25.12.2015

Zajímalo Vás někdy, při pohledu na ty pokácené stromy, proč se vlastně kácí, jestli z důvodů nemoci stromu nebo právě pro výrobky? Dnes se budeme tímto tématem zabývat. Přesněji tím, kdy se mohou kácet stromy.

Kácení podle období

Napadlo Vás někdy, že se stromy kácí v určitém ročním období? Obvykle to bývá právě koncem března, kdy se tomu říká i jinak – čas vegetačního klidu. A to především podle zákona. Abychom tak vysvětlili, co to ten vegetační klid je, kdy se stromy připravují na olistění, rozkvět a ptáci hnízdí. Proto je v tu dobu zakázáno stromy kácet.

Stromy ohrožují okolí

Je snad každému známo, že když něco někde překáží, musí to zaručeně pryč. To platí i se stromy. Jestliže je prokázáno, že jsou životu, přírodě nebezpečné nebo i majetku, existuje povolení tyto stromy vykácet. Pozor na to, pokud je strom chráněný. Nyní jde o rozpor. Je zapotřebí se domluvit jak to bude dál a jestli to zákon povolí či ne. Platí to samé, pokud je značné, že je strom nemocný. Tím pádem vzniká riziko vůči zdraví okolí. Nikdy nekácejte stromy bez povolení. Může to být právě v období, kdy ptáci hnízdí nebo vyrušovat ptáky během odchovu mláďat.

Jak je to se stromy na Vašich zahradách?

Co je třeba vyřídit, abyste mohli pokácet strom, který máte na zahradě, pokud je napaden nebo už dlouho neplodí? Ani na svých zahradách nesmíte kácet libovolně. Jsou tu ale podmínky, kdy můžete kácet právě bez povolení. V případě, kdy má strom v obvodu kmene do 80 cm do výšky 130 cm. Také z důvodů zdravotních nebo pěstebních. A jestliže jde o keřový porost do plochy 40 m², tvořen stromky a tenkými pruty. Kácení, kdy je zapotřebí povolení, je právě u stromu obvodu kmene nad 80 cm a vyššího než 130 cm. To už musíte žádat o povolení odbor ochrany životního prostředí příslušného obecního úřadu. Povolení se ale nevztahuje na to, pokud si budete přát jen upravit korunu stromu. Nesmíte však poškodit strom!