Tag Archives: kácení

Jak a kdy se smí kácet stromy?

Tento úvod má za cíl poskytnout čtenářům základní přehled o tom, kdy a jak je možné stromy kácet tak, aby byly respektovány právní předpisy a minimalizován negativní dopad na naše přírodní prostředí. Budeme se zabývat základními informacemi, právními aspekty, bezpečnostními opatřeními při kácení, vlivem kácení na ekosystém a důležitostí náhradní výsadby. Cílem je poskytnout komplexní… Read More »