Zbavte se cizích koček na zahradě! Víme jak je nenásilně vyhnat

Napsal | 31.1.2024

Často se stane, že cizí kočky vstoupí na naši zahradu a začnou dělat nepořádek. To může být frustrující pro majitele zahrady a také pro samotné kočky. Je důležité najít řešení, které je nenásilné a šetrné k okolí, abychom zachovali harmonii mezi lidmi a kočkami. V tomto článku se dozvíte, jak se zbavit cizích koček na zahradě a udržet je pryč způsobem, který nezpůsobí škody ani stres.

Porozumění chování volně žijících koček

Cizí kočky mohou vstupovat na vaši zahradu z různých důvodů. Jejich přítomnost může být způsobena zvědavostí, potřebou potravy, nebo prostě touhou najít si místo k odpočinku. Kočky jsou přirozeně zvědavá zvířata, a proto se mohou pokoušet prozkoumat nová místa, včetně vaší zahrady.

Kočky mohou také vstupovat na vaši zahradu, pokud zde najdou potravu nebo vodu, což může být včetně ptáků, hmyzu a malých hlodavců, kteří obývají vaši zahradu (taková návštěva ovšem nemusí být vždy za každou cenu kontraproduktivní). Kromě toho může zahrada nabízet kočkám klidné místo k odpočinku, zejména pokud poskytuje místa s vegetací a úkrytem. Kočky si často vybírají místa, která jim poskytují bezpečí a komfort.

Výzvy spojené s volně žijícími kočkami

Přítomnost cizích koček na vaší zahradě může způsobit řadu problémů. Mohou poničit květiny, vykopávat záhonky a znečišťovat prostor svými výkaly. Tyto činnosti mohou být frustrující pro majitele zahrady a mohou vést k konfliktům s okolními sousedy. Navíc, pokud je ve vaší oblasti mnoho volně žijících koček, mohou se stát zdravotním rizikem. Kočky mohou šířit nemoci, a proto je důležité udržovat jejich populaci pod kontrolou a minimalizovat jejich přítomnost na vaší zahradě.

Nenásilné způsoby, jak udržet cizí kočky mimo Vaši zahradu

Pokud jste se rozhodli, že nechcete používat násilné nebo škodlivé metody na odstranění cizích koček z vaší zahrady, existuje několik nenásilných a šetrných opatření, která můžete přijmout. Tyto metody využívají principy, které kočky obvykle nevyhledávají a vytváří pro ně nevhodné podmínky, aniž by jim ublížily.

Vytvoření nevítaného prostředí

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak udržet kočky pryč z vaší zahrady, je vytvoření prostředí, které bude pro ně nevhodné a nepříjemné.

 • Odstranění úkrytů: Zajistěte, aby vaše zahrada neměla přístupné úkryty, jako jsou otvory pod domem nebo chodníky, které by mohly být atraktivní pro kočky k odpočinku.
 • Hluková odstrašení: Kočky nesnášejí hlasité zvuky. Můžete zvážit použití zvukových zařízení, které vydávají rušivé zvuky, když detekují pohyb kočky.
 • Světelná odstrašení: Noční pohybem aktivované světelné zařízení může být efektivním způsobem, jak odrazit kočky, které často chodí v noci.

Používání přírodních odstrašovadel pro kočky

Přírodní odstrašovadla jsou metody, které využívají přírodní vůně nebo chutě, které kočky obvykle nemají rády.

 • Citrusové vůně: Kočky obvykle nesnášejí citrusové vůně, jako je citron nebo pomeranč. Můžete použít citrusové šťávy nebo citrusové kůry rozptýlené po zahradě.
 • Ostře chutnající rostliny: Rostliny s ostrými chutěmi, jako je rozmarýn, mohou být umístěny ve vaší zahradě, aby kočky odrazovaly.
 • Skořicový prášek: Skořicový prášek rozptýlený kolem vaší zahrady může pomoci odstrašit kočky.

Pěstování rostlin, které odrazují kočky

Některé rostliny mají přirozenou schopnost odrazovat kočky svým pachem nebo trním.

 • Citronový tymián: Tato aromatická rostlina má silnou vůni, která může kočky odrazovat.
 • Oblazuň: Tato trnitá rostlina může být efektivním způsobem, jak ochránit vaše záhony před kočkami.
 • Máty: Máty mají výraznou vůni, která mnoho koček nepreferuje. Můžete je pěstovat ve vaší zahradě.

Tyto nenásilné metody vytvářejí nevhodné podmínky pro kočky a odrazují je od vstupu na vaši zahradu, aniž by ublížily těmto zvířatům. Tímto způsobem můžete udržet svou zahradu neporušenou a zároveň zachovat mírumilovný přístup k volně žijícím kočkám.

Vybudování fyzických bariér zamezujících vstupu

Jedním z účinných způsobů, jak udržet kočky mimo vaši zahradu, je použití fyzických bariér. Bariéry mohou být jak dočasné, tak trvalé, a jejich účelem je vytvořit fyzickou překážku, která kočky odradí od vstupu na vaše území. Zde je několik způsobů, jak můžete tuto metodu využít.

Ohrady a další fyzická odstrašení

 • Ohrady: Postavení plotu nebo ohrady kolem vaší zahrady je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak udržet kočky mimo vaši zahradu. Mějte na paměti, že plot by měl být dostatečně vysoký a neprodyšný, aby kočky nemohly přelézt nebo projít skrz.
 • Ochranné mříže: Pokud máte květinové záhony nebo zahradní postele, můžete použít ochranné mříže, které zakryjí půdu a zabraňují kočkám v kopání.
 • Překážky: Vytváření fyzických překážek, jako jsou ostré kameny nebo hroty, na místech, kde kočky často vstupují, může být dalším způsobem, jak je odrazit.
 • Elektrický plot: Elektrický plot je další možností, kterou můžete zvážit. Tyto zařízení vydávají neškodný elektrický impuls, pokud se kočka pokusí překonat plot. Jsou bezpečné a účinné.

Efektivita fyzických bariér závisí na tom, jak jsou správně navrženy a umístěny. Je důležité zajistit, že žádné mezery nezůstanou, kterými by kočky mohly projít, a že bariéry jsou dostatečně vysoké, aby kočky nemohly přelézt. Pravidelná údržba těchto bariér je také důležitá, abyste zajistili jejich trvalou účinnost.

Používání fyzických bariér by mělo být humánní a bezpečné opatření, které vám umožní udržet kočky mimo vaši zahradu, aniž byste jim způsobili újmu. Tímto způsobem můžete chránit svou zahradu a zároveň zachovat mírumilovný přístup k volně žijícím kočkám.

Odstranění všemožných lákadel

Jedním z klíčových kroků k udržení cizích koček mimo vaši zahradu je identifikace a odstranění všech lákadel, která by je mohla přitáhnout. Kočky jsou motivovány především potravou, a proto je důležité zajistit, že na vaší zahradě nejsou snadno dostupné zdroje jídla nebo vody.

Identifikace a eliminace zdrojů potravy

 • Krmítko pro ptáky: Pokud máte krmítko pro ptáky ve vaší zahradě, může být lákavým místem pro kočky, které čekají na lovení ptáků. Zvažte odstranění krmítka nebo umístění ho na bezpečné místo, kde kočky nemohou snadno přistupovat.
 • Krmné zbytky: Ujistěte se, že neponecháváte zbytky jídla venku, což by mohlo přitahovat kočky. Pravidelně odstraňujte potravinový odpad a udržujte místo čisté.
 • Zahrádkové odpadky: Pokud máte kompost nebo kompostovací místo, ujistěte se, že je dobře uzavřené, aby kočky nemohly přistupovat k organickým odpadům.
 • Otevřené popelnice: Otevřené popelnice jsou snadným zdrojem potravy pro kočky. Ujistěte se, že jsou dobře uzavřené a těsné, aby kočky nemohly přistupovat k obsahu.
 • Ptáci a jejich hnízda: Kočky často loví ptáky a jejich mláďata. Zabraňte přístupu koček k hnízdům a chraňte ptáky, kteří mohou být jejich kořistí.

Správná likvidace odpadu

Nesprávná likvidace odpadu může přitahovat kočky a jiná volně žijící zvířata. Je důležité správně uzavřít popelnice a kontejnery na odpadky, aby kočky nemohly přistupovat k obsahu.

 • Uzavřené popelnice: Investujte do uzavřených popelnic nebo kontejnerů na odpadky, které mají dobře uzavíratelné víka. To zamezí kočkám v přístupu k potravinovým zbytkům a odpadkům.
 • Recyklace: Stejně jako u běžného odpadu, mějte na paměti, že i recyklace může být atraktivním místem pro kočky, zejména pokud obsahuje zbytky jídla nebo voní.

Mějte Vaše kočky pod kontrolou

Jedním z nenásilných způsobů, jak udržet cizí kočky mimo vaši zahradu, je snaha o udržení vlastních koček uvnitř baráku. Tímto způsobem zajistíte, že vaše zahrada nebude tolik atraktivní pro cizí kočky a zároveň ochráníte svá vlastní zvířata.

Udržování koček uvnitř baráku

 • Důvěra a trénink: Pokud máte kočky, můžete je trénovat a naučit se, aby zůstaly uvnitř vašeho domu. To vyžaduje trpělivost a důvěru, ale může být velmi účinným způsobem, jak zajistit, že vaše kočky nebudou vycházet ven a setkávat se s cizími kočkami.
 • Zajištěné venkovní prostory: Pokud vaše kočky potřebují venkovní prostor, můžete vytvořit zajištěný výběh nebo zahradu, kde mohou bezpečně trávit čas bez možnosti setkávání s cizími kočkami.

Větší zabezpečení plotu

Pokud máte psi nebo jiná domácí zvířata, můžete zvážit zabezpečení plotu nebo ohrady kolem vašeho pozemku. To zamezí cizím kočkám v přístupu na váš majetek a zároveň zajistí bezpečnost vašich zvířat.

 • Výběr vhodného plotu: Zvolte plot, který je dostatečně vysoký a neprodyšný, aby kočky nemohly přelézt nebo projít skrz.
 • Elektrický plot: Elektrický plot může být efektivním způsobem, jak zabránit cizím kočkám v přístupu na váš pozemek. Tato zařízení vydávají neškodný elektrický impuls, pokud se kočka pokusí překonat plot.

Proč je odchyt a regulace populace divokých koček důležitá

Jedním z hlavních důvodů pro provádění humánního odchytu je kontrola populace volně žijících koček. Bez omezení rozmnožování by populace těchto zvířat mohla rychle růst (podobně jako u lidí), což by vedlo k nadměrnému množství koček v dané oblasti. To by mohlo způsobit problémy jak pro kočky samotné, tak i pro místní obyvatele. Volně žijící kočky mohou být nositeli různých nemocí, včetně infekčních onemocnění, která by mohla ohrozit domácí zvířata i lidi. Humánní odchyt umožňuje testování a očkování těchto koček, což zvyšuje ochranu před šířením nemocí.

Humánní odchyt umožňuje zajistit, že volně žijící kočky budou mít přístup ke zdravotní péči, potravě a úkrytu. To zlepšuje jejich celkovou kvalitu života a snižuje riziko nebezpečných situací, kterým by mohly čelit, pokud by byly ponechány na vlastní osudu.

Krásná a divoká černobílá kočka na zahradě

Naše zkušenosti s humánními metodami při vyhánění koček ze zahrady

„Ekologické a humánní metody při vyhánění koček z naší zahrady mě naprosto přesvědčily. Nejenže jsme dosáhli toho, že naše zahrada zůstává krásná a nepoškozená, ale zároveň jsme zachovali zdraví a pohodu těchto zvířat. S využitím bezpečných a ohleduplných opatření jsme dokázali vytvořit prostředí, které chrání domácí zvířata i volně žijící kočky. Výsledek je harmonie mezi námi a našimi kočičími sousedy a zároveň respektování našeho ekosystému.“

Video s informacemi, jak humánně vyhnat kočky ze zahrady

Časté dotazy a odpovědi ohledně vyhnání koček ze zahrady

 • Jak dlouho trvá, než nežádoucí kočky opustí mou zahradu?
  • Čas, který trvá, než kočky opustí vaši zahradu, může být různý. Některé metody mohou začít působit téměř okamžitě, zatímco jiné mohou vyžadovat trpělivost a pravidelnou údržbu.
 • Mohu použít chemické repelenty pro kočky?
  • I když existují chemické repelenty pro kočky, doporučujeme raději používat přírodní odstrašovadla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.
 • Jak mohu pomoci místním volně žijícím kočkám?
  • Pokud máte zájem pomoci místním volně žijícím kočkám, můžete zvážit poskytování jim úkrytu, potravy a kontaktování místních organizací pro ochranu zvířat.
 • Jaké jsou nejlepší rostliny k odražení koček?
  • Citronový tymián, oblazuň a máta jsou některé z rostlin, které mohou být efektivním odstrašovadlem pro kočky.
 • Co dělat, pokud nemohu kočky odvést humánním způsobem?
  • Pokud nemůžete kočky odvést humánním odchytem, kontaktujte místní organizace pro ochranu zvířat, které vám mohou poskytnout nezbytnou podporu a řešení.