Svahování výkopů – Co sesuv způsobuje?

Napsal | 27.12.2014

Dnes se opět pustíme do dalších stavebních úprav. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci všem, jež mají svažitý pozemek, či třeba dům v blízkosti svahu. Tématem totiž bude svahování výkopů. Co takové sesuvy půdy způsobuje a jak se proti nim bránit? Odpovíme níže.

Svahování obecně

Nejdříve k samotnému pojmu svahování. Svahování je pro čistého lajka v podstatě „zešikmení“ jinak příliš svažitého terénu. Tento proces je klíčový zejména u větších výkopových prací směrem do země – u kolmých stěn je totiž nebezpečí sesuvu půdy velice vysoké a tak je nutné stěny svahovat, většinou alespoň do úhlu menšího, než je 22°. Někdy se v průběhu svahu (pokud je to delší svah) mohou budovat takzvané terénní lavice. Jedná se o vodorovnou menší plochu, která se umístí do několika míst ve svahu. Zajistí se tak větší stabilita svahu. Rovněž může být u paty svahu odvodňovací kanál, aby se voda nevalila přímo na Váš dům apod.

Pokud ani svahování nepomůže, je nutné vystavit opěry stěn (tzv. pažiny), které jsou sice finančně poměrně náročné, nicméně někdy je to jediné efektivní řešení.

Příčiny sesuvů půdy

A co vlastně sesuvy půdy způsobuje? V drtivé většině případů se jedná o podmáčený povrch. Ten má opět několik původců – vytrvalé deště, spodní voda… a další. Pokud se jedná o spodní vodu, její odhalení nemusí být vždy tak jednoduché, nicméně sesuvy po dešti se dají předvídat poměrně dobře. Stačí se (velmi primitivně řečeno) rozhlédnout kolem sebe, a pokud můj pozemek leží ve větším svahu a voda má tendenci se z okolí valit kolem, je velmi pravděpodobné, že zde nastanou problémy se sesuvy.

Dalšími příčinami pak může být těžba podzemních surovin v okolí Vašeho příbytku, ale i těžké stavební práce. Obyvatelé v lesních oblastech by si měli též dávat pozor na odlesňování, kdy se půda stává nevyztuženou a půda má tendenci „klouzat“.

Důvodů může být samozřejmě více, nicméně pamatujte, že štěstí přeje připraveným a není radno nic podcenit.