Roundup Klasik Pro: Návod k použití na plevel

Napsal | 22.9.2023

V minulých dílech našeho zahradnického magazínu jsme Vás informovali o výrobcích značky Roundup, která je známá po celém světě a neminula ani zahrádkáře u nás, kteří si výrobky oblíbili pro své široké užití a vysokou účinnost. Nicméně někteří z Vás si nevěděli rady s dávkováním a užitím Roundupu a i proto jsme se dnes rozhodli sepsat malý návod k použití jednotlivých výrobků.

Co je to Roundup?

Roundup je herbicidní přípravek, který se používá k likvidaci plevelů. Jeho aktivní složkou je glyfosát, chemická látka, která plevely ničí tím, že omezuje jejich schopnost fotosyntézy. To vede k rychlému odumření plevelů.

Jak Roundup funguje?

Mechanismus účinku Roundupu je založen na tom, že glyfosát proniká do listů rostlin a postupuje do jejich kořenů. Tam narušuje fotosyntetický proces, což má za následek ztrátu zelené barvy a odumření rostliny.

Různé varianty Roundupu

Roundup se prodává v různých baleních – některá je třeba naředit, jiná jsou už připravená k použití. Jinde najdete aplikátor, jinde zas musíte na plevel rafinovaně.

Roundup Express

Začneme tím nejjednodušším – Roundup Express. Tento přípravek je již hotovým produktem a není nutné ho nijak ředit. Navíc je opatřen pohyblivou tryskou, která je chráněna proti skapávání, čili stačí jen daný plevel pokapat (stačí na listech, nemusíte ke kořenům) a již během několika hodin uvidíte rostlinu odumírat. Nic víc, nic míň. Roundup Express se prodává i v baleních s výsuvnou tryskou, která je vhodná pro špatně dosažitelné rostliny.

Když potřebujete větší plochy

Roundup Express Pump n´ Go je rovněž připraven pro rychlé použití, nicméně prodává se ve velkých baleních a je určen pro velké plochy plevele. Rovněž je opatřen plošnou tryskou a tlakovým ventilem. Stačí tak párkrát zapumpovat a jednoduše danou plochu postříkat.

Výhodné balení Roundup Aktiv

Co se týče rodiny koncentrátů, můžete využít výhodná balení Roundup Aktiv, která se musí ředit. Návod na ředění najdete na balení, nicméně zde je výhodou, že si můžete udělat sami silnější koncentrát na opravdu odolný plevel. Trysku, nebo jiný aplikátor pak musíte mít sami.

Nenáročný Roundup Gel

Novinkou u Roundupu je Roundup Gel. Ten se aplikuje tak, že gelem (vypadá jako tuhý deodorant) potřete list rostliny. Cévní systém rozvede účinné látky po celé rostlině a ta jednoduše uhyne. K používání nepotřebujete ani rukavice – aplikace je tak maximálně účinná a nedochází ke kontaminaci okolních rostlin.

Jak správně použít Roundup k vyhubení plevele?

Aplikace Roundupu by měla být provedena tak, aby se minimalizovalo riziko kontaktu s nežádoucími rostlinami. Je důležité dbát na to, aby se postřik nedostal na okolní rostliny nebo do půdy.

Výhody a nevýhody použití Roundupu

Samotný přípravek Roundup přináší řadu výhod a nevýhod, které je třeba pečlivě zvážit před jeho použitím v boji proti plevelům. Dále se zaměříme na detailnější rozbor těchto aspektů.

Výhody:

 • Efektivní likvidace plevelů: Jednou z hlavních výhod je jeho schopnost rychle a efektivně eliminovat plevely. Aktivní složka, glyfosát, dokáže během krátké doby zničit listy i kořeny plevelů, což může zlepšit estetiku zahrady nebo zvýšit výnos na poli.
 • Snadná aplikace: Roundup je k dispozici ve formě spreje, což usnadňuje jeho aplikaci. Může být použit na konkrétní nežádoucí rostliny bez rizika poškození okolních plodin.
 • Široká dostupnost: Přípravek je běžně dostupný v zemědělských prodejnách a zahradnických obchodech, což jej činí snadno dostupným nástrojem pro většinu zahrádkářů a farmářů.
 • Dlouhodobý efekt: Má tendenci zničit plevely i s jejich kořeny, což může zajistit delší období bez opakovaného růstu plevelů.

Nevýhody:

 • Environmentální obavy: Jednou z největších kontroverzí týkajících se Roundupu jsou obavy ohledně jeho potenciálního negativního vlivu na životní prostředí. Při použití může docházet k odkapávání nebo odnosu glyfosátu do půdy a vody, což může ohrožovat ekosystémy a vodní zdroje.
 • Riziko rezistence: Používání Roundupu po dlouhou dobu může vést k rozvoji rezistence u některých druhů plevelů. To znamená, že některé rostliny mohou postupně přestat reagovat na tento herbicid, což komplikuje jeho účinnost.
 • Zdravotní obavy: Existují také obavy ohledně možného vlivu Roundupu na lidské zdraví. Některé studie naznačují spojitost mezi expozicí glyfosátu a různými zdravotními problémy, což vyvolává otázky ohledně bezpečného používání.
 • Potenciální ovlivnění okolních rostlin: Při aplikaci Roundupu je důležité dbát na to, aby se sprej nedostal na okolní rostliny, které nechcete poškodit. Vyžaduje tak opatrnost a pečlivou manipulaci.

Potenciální ekologické dopady použití pro Vaši zahradu

Existují obavy o vliv Roundupu na opylovače, jako jsou včely a motýli. Tyto organismy hrají klíčovou roli v opylování plodin a udržení ekosystémů. Expozice glyfosátu může mít negativní vliv na jejich zdraví a populaci.

Alternativy k Roundupu

Pro ty, kteří preferují ekologičtější přístup k boji s plevely, existují alternativy k Roundupu, včetně biologických herbicidů a mechanických metod odstraňování plevelů.

Biologické herbicidy:

 • Nematody: Mikroskopičtí červi, kteří se živí kořeny plevelů. Použití nematodů může být účinným způsobem, jak omezit růst plevelů bez použití chemických látek. Jsou šetrní k životnímu prostředí a nemají negativní vliv na okolní rostliny.
 • Přírodní herbicidy: Existují přírodní herbicidy vyrobené z rostlinných nebo minerálních látek, které mohou pomoci v boji s plevely. Například ocet nebo směsi s octem mohou být účinným prostředkem proti některým druhům plevelů.

Mechanické metody:

 • Ruční vytrhávání: Jednou z tradičních metod odstraňování plevelů je ruční vytrhávání. I když to může být náročné a časově náročné, je to ekologický způsob, jak plevely odstranit bez použití chemických látek.
 • Mulčování: Použití mulčování, například pokrytí půdy mulčovacím materiálem, může potlačit růst plevelů tím, že jim omezuje přístup ke světlu a vzduchu.

Preventivní opatření:

 • Přesazení rostlin: Při plánování zahrady nebo pole lze zvážit přesazení rostlin tak, aby se minimalizovala expozice plevelům. To může zahrnovat změnu uspořádání rostlin nebo výběr druhů odolných vůči plevelům.
 • Přiměřená péče o půdu: Udržování zdravé půdy s vhodným pH a výživou může pomoci rostlinám konkurovat plevelům a zvýšit jejich odolnost.

Biologická kontrola:

 • Použití přirozených nepřátel: Některé druhy plevelů mohou být omezeny pomocí přirozených nepřátel, jako jsou predátoři nebo parazité. To může být efektivní pro udržení plevelů pod kontrolou.
 • Zavádění konkurenčních rostlin: Přidání konkurenčních rostlin, které mají rychlejší růst a mohou plevelům bránit v dostupnosti živin a světla, může být strategií pro omezení růstu plevelů.

Jaké jsou naše osobní zkušenosti s Roundapem?

Máme pozitivní zkušenosti s použitím Roundupu ve svém komunitním zahradním projektu. Když jsme se pokoušeli udržet naši zahradu bez plevelů, byla to někdy výzva. Nicméně, když jsme začali používat Roundup s důrazem na bezpečnost a precizní aplikaci, naše zahrada se začala proměňovat. Plevely, které dříve ohrožovaly naše plodiny a květiny, postupně mizely. Tímto způsobem jsme si ušetřili spoustu práce a zvýšili výnos naší zahrady. Rozumíme však potřebě používat Roundup s rozvahou a věnovat pozornost jeho dopadům na životní prostředí. Snažíme se kombinovat chemický přípravek s biologickými metodami, aby naše zahrada zůstala zdravá a plodná. Pro nás byl Roundup užitečným nástrojem v naší komunitní zahradě.

Závěr

Přípravek Roundup je silným nástrojem v boji proti plevelům, ale jeho použití vyžaduje zodpovědnost a dodržování bezpečnostních opatření. Je důležité zvážit všechny aspekty jeho použití a případně zvážit alternativy.

FAQs o přípravku Roundup na plevel:

 1. Je Roundup bezpečný pro použití v zahradách?
  • Bezpečnost použití Roundupu závisí na dodržování bezpečnostních opatření. Je důležité chránit sebe i okolní rostliny.
 2. Má Roundup dlouhodobé účinky na půdu?
  • Dlouhodobé účinky Roundupu na půdu jsou stále zkoumány, ale existují obavy o možné ekologické dopady.
 3. Jak často lze Roundup používat bez rizika?
  • Doporučení pro četnost použití Roundupu se může lišit. Je důležité se řídit návodem na obalu.
 4. Existují ekologičtější alternativy k Roundupu?
  • Ano, existují ekologičtější metody boje s plevely, jako jsou biologické herbicidy a mechanické odstraňování.
 5. Je Roundup stále legální?
  • Legálnost použití Roundupu závisí na místních právních předpisech. Je důležité se informovat o platných regulacích ve vaší oblasti.