Pokládka zatravňovacích dlaždic – postup

Napsal | 3.2.2024

Pokládka zatravňovacích dlaždic se stala populární volbou pro tvorbu esteticky příjemných venkovních prostorů. Ale co jsou vlastně zatravňovací dlaždice? Jsou to speciální dlaždice navržené tak, aby umožňovaly růst trávy nebo jiné vegetace mezi spáry, což vytváří harmonický a přírodní vzhled.

Příprava na pokládku – Výběr správných zatravňovacích dlaždic

Existuje celá řada zatravňovacích dlaždic, od různých tvarů po různé materiály. Při výběru je třeba zohlednit estetické preference, ale také praktické faktory. Estetika hraje klíčovou roli v designu venkovních prostor. Zatravňovací dlaždice mohou být k dispozici v různých barvách a vzorech, což vám umožňuje přizpůsobit je okolnímu prostředí nebo vytvořit zajímavé vizuální efekty. Zároveň však nezapomínejte na praktické aspekty, jako je odolnost vůči povětrnostním podmínkám a snadná údržba.

Dalším faktorem při výběru je materiál zatravňovacích dlaždic. Existují dlaždice vyrobené z betonu, kamene, plastu a dalších materiálů. Každý materiál má své výhody a nevýhody v oblasti trvanlivosti, odolnosti nebo ceny. Je tedy důležité zvážit, jaký materiál nejlépe vyhovuje prostředí, ve kterém budou dlaždice umístěny, a jak často budou vystaveny různým povětrnostním podmínkám.

Příprava podložky pod zatravňovací dlaždice

Klíčovým krokem při přípravě pro pokládku zatravňovacích dlaždic je pečlivá příprava podložky. Kvalita podložky přímo ovlivňuje stabilitu a dlouhodobou trvanlivost celého povrchu. Následující kroky jsou klíčové pro dosažení optimálního výsledku:

 • Odhadnutí tloušťky podložky: Důkladně odhadněte tloušťku podložky v závislosti na typu zeminy a zátěži, které bude povrch vystaven. Vhodná tloušťka podložky zajišťuje rovnoměrné rozložení váhy a minimalizuje riziko nerovností v povrchu.
 • Odstranění vegetace a překážek: Před pokládkou je nezbytné odstranit veškerou trávu, plevele a překážky z oblasti. To zabraňuje nerovnostem a zajistí pevný základ pro dlaždice.
 • Aplikace podkladového materiálu: Nanesení podkladového materiálu je klíčovým krokem. Tento materiál zvyšuje stabilitu podložky, snižuje riziko eroze a zlepšuje odvodnění. Vyberte vhodný podkladový materiál v závislosti na specifikách vaší lokality.

Správná příprava podložky zajišťuje nejen dlouhou životnost zatravňovacích dlaždic, ale také minimalizuje riziko nerovností a deformací v průběhu času. Při každém kroku pečlivě postupujte podle doporučení výrobce a mějte na paměti konkrétní podmínky místa, kde budou dlaždice umístěny.

Příprava prostoru po položení zatravňovacích dlaždic

Před samotným procesem pokládky zatravňovacích dlaždic je nezbytné věnovat dostatek času měření a označování oblasti, kde budou dlaždice umístěny. Tato fáze hraje klíčovou roli při vytváření rovnoměrného a esteticky příjemného výsledku. Zde jsou klíčové kroky této části:

 • Detailní měření plochy: Použijte metr nebo jiný vhodný nástroj k přesnému změření plochy, na kterou budou zatravňovací dlaždice pokládány. Tímto způsobem zajistíte dostatek dlaždic a minimalizujete odpad.
 • Označení hranic oblasti: S pomocí provázku nebo spreje označte hranice oblasti, kde bude probíhat pokládka. To vám umožní lépe vizualizovat konečný tvar a usnadní přesnou pokládku.
 • Označení spár a vzorů: Pokud máte v plánu vytvořit specifické vzory nebo design, označte spáry mezi dlaždicemi a vzory, které chcete dosáhnout. To pomůže při samotné pokládce a minimalizuje chyby.

Po měření a označení oblasti je následným klíčovým krokem příprava základny pro zatravňovací dlaždice. Správná příprava základny zajistí stabilní podklad pro dlaždice a minimalizuje riziko nerovností. Zde jsou nezbytné kroky:

 • Odhazování přebytečné vegetace: Před pokládkou odstraňte veškerou přebytečnou vegetaci, jako jsou tráva, plevele nebo kořeny. To umožní lepší spojení dlaždic s podkladem.
 • Odstranění nerovností: Prohlédněte si povrch a odstraňte případné nerovnosti nebo výčnělky. Vyrovnejte povrch tak, aby byl co nejvíce rovný.
 • Aplikace podkladového materiálu: Nanesení podkladového materiálu je klíčovým krokem pro vytvoření stabilní základny. Tento materiál pomáhá snižovat erozi, zvyšuje odvodnění a vytváří pevný podklad pro dlaždice.
 • Zhutnění podkladu: Použijte válcový zhutňovač k pečlivému zhutnění podkladu. Tím dosáhnete optimální stability a minimalizujete riziko vzniku nerovností v průběhu času.

Správná příprava základny je klíčovým prvkem úspěšné pokládky zatravňovacích dlaždic. Při každém kroku postupujte pečlivě a řiďte se specifiky vaší lokality, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Jak správně položit zatravňovací dlaždice? Návod jak na to krok po kroku!

Po přípravě podložky je čas přejít k samotné pokládce zatravňovacích dlaždic. Správná technika pokládky je klíčová pro dosažení estetického a funkčního výsledku. Zde jsou kroky, které byste měli zvážit:

 • Začátek od jednoho rohu: Začněte pokládku z jednoho rohu oblasti a postupujte systematicky směrem ven. Tím zajistíte rovnoměrné rozložení dlaždic a minimalizujete riziko chyb.
 • Odstup mezi dlaždicemi: Dbáte na pravidelný odstup mezi jednotlivými dlaždicemi. Toto rovnoměrné rozložení nejenže zajišťuje estetický vzhled, ale také usnadňuje růst trávy mezi spárami.
 • Přizpůsobení terénu: Při pokládce se snažte co nejlépe přizpůsobit terénu. Zvedejte nebo snižujte dlaždice podle nerovností v zemi a zajistěte tak co nejlepší kontakt s podkladem.
 • Kontrola rovnosti: Pravidelně kontrolujte rovnost dlaždic pomocí vodováhy. Tím zajistíte, že povrch bude plochý a bez výrazných nerovností.

Kromě samotné techniky pokládky je důležité zajistit rovnoměrné rozložení zatravňovacích dlaždic po celé ploše. Zde jsou klíčové body:

 • Pravidelná kontrola odstupů: Průběžně kontrolujte odstupy mezi dlaždicemi a případně je upravujte. To zajistí konzistentní vzhled povrchu.
 • Korekce postavení dlaždic: Pokud zjistíte, že některé dlaždice nejsou správně postaveny, okamžitě je upravte. Důkladná kontrola a korekce v průběhu procesu jsou klíčové pro kvalitní výsledek.
 • Zpětná kontrola vzoru: Pokud jste zvolili určitý vzor nebo design, pravidelně se vzdalujte od pokládané oblasti a kontrolujte, zda vzor odpovídá vašim očekáváním. Opravte případné nesrovnalosti.

Finální úpravy po provedené pokládce

Po úspěšné pokládce zatravňovacích dlaždic je důležité věnovat pozornost dokončení povrchu. Tento krok zahrnuje několik klíčových úkolů:

 • Kontrola stability dlaždic: Projděte celou plochu a zajistěte, že všechny dlaždice jsou pevně usazené a nemají tendenci se pohybovat. Upravte případné volné nebo nestabilní dlaždice.
 • Naplnění spár: Zajistěte, že spáry mezi dlaždicemi jsou správně naplněny materiálem, který podporuje růst trávy. Tím vytvoříte ideální podmínky pro trvalý a estetický vzhled.
 • Odstranění přebytečného materiálu: Přebytečný materiál, který byl použit k naplnění spár, by měl být opatrně odstraněn tak, aby povrch vypadal co nejčistěji a esteticky.

Údržba pro dlouhodobou trvanlivost

Aby zatravňovací dlaždice poskytovaly dlouhodobě estetický a funkční výsledek, je klíčové věnovat se pravidelné údržbě. Následující kroky jsou nezbytné pro udržení dlouhé životnosti:

 • Odstranění plevele: Pravidelně kontrolovat povrch a odstraňovat plevely, které by mohly růst mezi dlaždicemi. To zabraňuje narušení estetiky a zajišťuje trvalý vzhled.
 • Doplňování materiálu do spár: V průběhu času může dojít k odnosu materiálu zespod dlaždic. Pravidelně doplňujte materiál do spár, aby byl povrch stále stabilní a odolný.
 • Pravidelné sečení trávy: Pokud se rozhodnete ponechat trávu růst mezi dlaždicemi, pravidelně ji sekejte. To nejen udrží estetický vzhled, ale také zamezí výraznému růstu a udrží spáry průchodné.
 • Kontrola celkového stavu: Periodicky provádějte celkovou kontrolu povrchu. Zajistěte, že všechny dlaždice jsou v pořádku, není žádné poškození nebo nestabilita.

Pravidelná údržba je klíčová pro dlouhou životnost a optimální vzhled zatravňovacích dlaždic. S několika jednoduchými kroky můžete udržet váš venkovní prostor krásný a funkční po mnoho let.

Jaké jsou výhody a nevýhody zatravňovacích dlaždic?

Ekologické benefity

 • Výhody
  • Snížení povrchového odtoku: Zatravňovací dlaždice mají schopnost snižovat povrchový odtok dešťové vody. Tím přispívají k ochraně životního prostředí a minimalizují riziko povodní.
  • Podpora růstu trávy: Díky designu umožňujícímu průchod světla a vody podporují růst trávy mezi spárami, což přidává přírodní prvky a zlepšuje estetiku prostoru.
  • Ochrana půdy: Zatravňovací dlaždice fungují jako bariéra, která chrání půdu před erozí. To je zvláště užitečné v oblastech se sklony nebo s náchylností k erozi.
 • Nevýhody
  • Potřeba pravidelné údržby: Přestože podporují růst trávy, vyžadují pravidelnou údržbu, včetně odstraňování plevele a pravidelného doplňování materiálu do spár.
  • Omezená odolnost vysokým zátěžím: Vysoká zátěž nebo průjezd těžkých vozidel může snížit odolnost zatravňovacích dlaždic. Je třeba pečlivě zvážit, zda jsou vhodné pro silně zatížené plochy.

Pokročilé techniky pokládky

 • Výhody
  • Pokládka na skloněných plochách: Zatravňovací dlaždice umožňují pokládku na skloněných plochách. S dodatečnými technikami můžete dosáhnout stabilního výsledku i na terénu s různým sklonem.
  • Kombinace různých typů dlaždic: Experimentování s kombinací různých typů dlaždic vytváří pestrý vizuální dojem. Kombinování textur, tvarů a barev přidává do prostoru zajímavý prvek.
  • Využití LED osvětlení: Pro dosažení dramatického efektu můžete do designu zahrnout LED osvětlení, které lze integrovat do zatravňovacích dlaždic a vytvářet úchvatné noční atmosféry.
 • Nevýhody
  • Vyšší nároky na odbornost: Pokročilé techniky, jako je pokládka na skloněných plochách nebo kombinace různých typů dlaždic, vyžadují pokročilou odbornost a zkušenosti s instalací.
  • Dodržování specifikací: Při použití pokročilých technik je klíčové striktně dodržovat specifikace výrobce a doporučení odborníků. Nedodržení může vést k narušení stability nebo estetiky.
Betonová zatravňovací dlažba Best

Naše zkušenosti s pokládkou zatravňovacích dlaždic

„Po několika pozorováních pokládky zatravňovacích dlaždic nelze než být nadšen z výsledku. Celý proces je fascinující a výsledek přináší nejen vizuální půvab, ale i funkční výhody. Pokládka zatravňovacích dlaždic je jako umělecké dílo naší přírody, kde tráva postupně proniká mezi dlaždice, vytvářející harmonický a přirozený vzhled. Každá dlaždice má své místo, vytváří vzory a geometrické útvary, které dodávají prostoru jedinečný ráz. Přirozený zelený koberec, který se postupně objevuje mezi dlaždicemi, vytváří atmosféru klidu a spojení s přírodou. Díky této inovativní metodě vypadá venkovní prostor nejen krásně, ale také poskytuje ekologické a funkční výhody. Pokládka zatravňovacích dlaždic je pro mě bezesporu skvělým způsobem, jak spojit estetiku a udržitelnost.“

Instruktážní video – Jak na instalaci zatravňovací dlažby?

Vaše časté dotazy a naše stručné odpovědi

 • Jsou zatravňovací dlaždice vhodné i na nerovném terénu?
  • Ano, některé typy zatravňovacích dlaždic jsou navrženy pro použití na nerovných plochách. S odpovídajícími technikami instalace lze dosáhnout stabilního výsledku i na skloněných terénech.
 • Jak lze kombinovat zatravňovací dlaždice s jinými materiály v designu?
  • Zatravňovací dlaždice lze kombinovat s jinými materiály, jako jsou kameny, dřevo nebo oblázky, což umožňuje vytvářet unikátní a atraktivní designové prvky v exteriéru.
 • Jaký je proces přípravy podkladu před pokládkou zatravňovacích dlaždic?
  • Příprava podkladu zahrnuje odstranění vegetace, vyrovnání povrchu, a pečlivou úpravu podkladu pro zajištění stability. Kvalitní podklad je klíčový pro dlouhodobou odolnost instalace.
 • Jaké jsou výhody zatravňovacích dlaždic v porovnání s tradičními materiály?
  • Zatravňovací dlaždice nabízejí ekologické výhody, jako snížení povrchového odtoku a ochranu půdy. Také umožňují růst trávy mezi spárami, což přidává přirozený prvek do prostoru.
 • Jak často je nutná údržba zatravňovacích dlaždic?
  • Pravidelná údržba zahrnuje odstraňování plevele a pravidelné doplňování materiálu do spár. Frekvence údržby závisí na konkrétních podmínkách a míře používání plochy.